fot. twitter/@IPN_Bialystok

Powstanie Styczniowe na znaczkach i kartkach pocztowych

Największe bitwy i potyczki, które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w trakcie Powstania Styczniowego, upamiętniają znaczki i karty pocztowe wydane w 160. rocznicę tych wydarzeń. Pomysłodawcą kolekcji jest białostocki oddział IPN.

Znaczki i karty pocztowe wydane zostały wspólnie przez IPN i Pocztę Polską.

„160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego była dla nas okazją, by po raz kolejny podjąć współpracę z Pocztą Polską i możemy w ten sposób, poprzez tę całostkę filatelistyczną przedstawić, przypomnieć te najważniejsze bitwy i potyczki, które miały miejsce na Podlasiu” – mówił w poniedziałek podczas prezentacji pierwszego znaczka i karty dyrektor oddziału IPN w Białymstoku, dr Marek Jedynak.

Pierwszy znaczek przedstawia ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z okresu Powstania Styczniowego, natomiast na karcie pocztowej oprócz znaczka z ryngrafem znalazł się obraz Artura Grottgera „Pożegnanie powstańca”. W folderze znajdują się też informacje dotyczące powstania.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Urszula Gierasimiuk z biura edukacji narodowej białostockiego IPN. Przypomniała, że to już 16 seria znaczków wydanych wspólnie z Pocztą Polską, która upamiętnia ważne regionalne rocznice.

„Powstanie Styczniowe jest ważne z punktu widzenia nas, historyków, ale też lokalnej społeczności ze względu na to, że powstańcy styczniowi przekazywali tradycje niepodległościowe kolejnym pokoleniom” – powiedziała Urszula Gierasimiuk.

Kolejne pocztówki mają przedstawiać poszczególne bitwy na terenie województwa podlaskiego. Jako pierwszą opisano bitwę w Siemiatyczach, która odbyła się w dniach 6-7 lutego 1863 roku. Promocja tej karty i znaczka odbędzie się we wtorek w Siemiatyczach.

„To była jedna z największych bitew na terenie Królestwa Polskiego i dawnych ziem polskich tutaj na wschodzie” – ocenił w rozmowie z dziennikarzami historyk z IPN Marek Gajewski, który przygotowywał testy historyczne do folderów.

Wyjaśnił, że zgrupowanie polskie liczyło między 3,5 tys. a 4,3 tys. powstańców, a rosyjska piechota i kawaleria maks. do 2,5 tys. żołnierzy. Przypomniał, że choć polska strona przeważała liczbowo, to walczyła z wojskiem dobrze zorganizowanym, przeszkolonym i uzbrojonym – w bitwie, którą Polacy przegrali, zginęło 200 powstańców, 300 zostało rannych, po stronie rosyjskiej – jak się szacuje – zginęło 80-100 żołnierzy.

W kolejnych miesiącach foldery upamiętniające bitwy w miejscowościach: Waliły, Gruszki, Brzeźnice, Wincenta i Łukawica. Powstanie w sumie siedem folderów, seria będzie ukazywać się do września.

Osoby zainteresowane pozyskaniem kart i znaczków mogą zgłaszać się do oddziału IPN. Pierwszy folder ukazał się w nakładzie 200 egzemplarzy; kolejne w nakładach ok. 400 egzemplarzy każdy.

PAP

drukuj