Powstaje Federacja Organizacji Proobronnych

Do końca czerwca ma być zarejestrowana Federacja Organizacji Proobronnych. Swoją działalność ma rozpocząć 17 września. Na czele Federacji stanie gen. Bogusław Pacek, doradca ministra Tomasza Siemoniaka – poinformowała jedna z gazet.

Zalążek Federacji Organizacji Proobronnych wiosną stworzyło siedem organizacji paramilitarnych – głównie strzeleckich. Powstanie FOP wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej i armia.

Program FOP zakłada, że ochotnicy przejdą szkolenie wojskowe według programu opracowanego przez wojsko. Co więcej, federacja ma kłaść nacisk na wychowanie patriotyczne.

Poseł Michał Jach z sejmowej komisji obrony mówi, że jest to dobra inicjatywa, jednak rodzi się pytanie: w jaki sposób, federacja będzie realizowała założenia?

– Obserwuję działalność pana generała Packa od kiedy został wyznaczony na to stanowisko. Uważam, że jest to dobra decyzja MON-u, aby ująć to w jakieś sformalizowane ramy. To jest broń, to są cele państwowe, więc państwo powinno brać w tym udział. Natomiast, niestety, realizacja polega na tym, że kierownictwo tej federacji przejęli oficerowie z MON-u i to, w moim przekonaniu, niedobrze wróży przyszłości. Ta federacja miała mieć charakter NGO, czyli organizacji pozarządowej. Tymczasem prezesem ma być gen. Pacek, a wiceprezesami dwóch pułkowników – jego podwładnych. Nie jest to dobre rozwiązane – ocenia poseł Michał Jach.

Gen. Bogusław Pacek zamierza też, by za trzy lata co najmniej jedna ochotnicza organizacja skupiona w FOP, działała w każdym z 380 powiatów, a w przyszłości także w każdej gminie.

RIRM

drukuj