Posłowie PiS i SP za odrzuceniem sprawozdania KRRiT

Sejm zapoznał się dziś ze sprawozdaniem z działalności KRRiT za ubiegły rok. Wcześniej dokument głosami koalicji rządzącej został przyjęty w senacie.

Jan Dworak, przewodniczący KRRiT podkreślał, że dążenia Krajowej Rady do podwyższenia jej poziomu działania przynoszą efekty. Dowodem jak mówił ma być ostatni raport NIK, w którym nie stwierdzono żadnych uwag i zaleceń w zakresie prowadzonych działań koncesyjnych i rozkładania na raty opłat za licencje. Dworak powołał się przy tym na wprowadzoną w 2012 roku politykę jakości ISO, jednocześnie zapowiedział on jego rozszerzenie.

Odrzucenia sprawozdania KRRiT chcą posłowie PiS-u i SP. Poseł Elżbieta Kruk była przewodnicząca KRRiT podkreśla, że Krajowa Rada doprowadziła do „oligopolu” na rynku medialnym, zwłaszcza telewizji naziemnej. Brak przejrzystości warunków przejścia z nadawani analogowego na cyfrowy sprawił, że kanały TV rozdzielono według nieznanych kryteriów, a na rynek wszedł tylko jeden nowy podmiot.

– Przyznane do tej pory koncesje mają charakter wyłącznie komercyjny co zagraża społecznym funkcjom Radiofonii i Telewizji. Zablokowanie dostępu TV Trwam do cyfrowego rynku naziemnej telewizji sprawiło, że zabrakło w bezpłatnie dostępnym pakiecie propozycji programowej dla milionów katolickich widzów. Przypomnę, że powołano się tu na racje wyłącznie ekonomiczne, nie podając przy tym z jakich względów oceniano negatywnie wiarygodność finansową tego nadawcy. Jak wynika ze złożonych w toku postępowania dokumentów, koncesje przyznano podmiotom, które miały znacznie gorszą sytuację finansową – powiedziała poseł Elżbieta Kruk.

Poseł Jacek Bogucki przedstawiając stanowisko klubu SP stwierdził, że sprawozdanie jest nierzetelne pomija niewygodne fakty, manipuluje danymi i informuje o wykonaniu należnych dochodów.

– Pan przewodniczący wspominał o sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na multipleksie. To nie jest tylko walka o miejsce dla TV Trwam. To nie tylko walka o wolność mediów. To jest walka o to, jaka będzie Polska. Przechodząc do zapisów sprawozdania: 4 300 000 zamiast 10 870 000 przychodów z miejsc na multipleksie – tylko 40 proc. wykonania przewidywanych dochodów, ponieważ pan Jan Dworak, w tym samym roku, w którym dostał koncesje rozłożył na raty należność – powiedział poseł Jacek Bogucki.

Poseł Anna Sobecka na forum Sejmu przedstawiła dowód jak sama stwierdziła, że KRRiT okrutnie wprowadziła w błąd opinię publiczną imputując brak wiarygodności finansowej. Poseł odniosła się do certyfikatów, które otrzymała fundacja Lux Veritis nadawca TV Trwam.

– Fundacja jest w gronie 12 proc. firm w Polsce o najlepszej stabilności w biznesie. Ma siłę finansową 3A. Ryzyko ma 0,15 proc., a w Polsce średnia ryzyka wynosi 1,21proc.- informuje poseł Anna Sobecka.

RIRM

drukuj