W porządku obrad Sejmu m.in. expose Morawieckiego i zmiany w ordynacji wyborczej

Expose i wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego oraz zmiany w samorządowej ordynacji wyborczej – to najważniejsze punkty czterodniowego posiedzenia Sejmu, które rozpoczyna się we wtorek. Posłowie zajmą się też zmianami w ustawie o broni i amunicji oraz w ustawie o VAT.

Wbrew wcześniejszym planom Sejm nie uchwali na tym posiedzeniu przyszłorocznej ustawy budżetowej – drugie czytanie projektu i głosowanie nad nim zostały – ze względu na zmiany w rządzie – przesunięte na początek stycznia.

Obrady Sejmu rozpoczną się we wtorek o godz. 16.00, kiedy to premier Mateusz Morawiecki wygłosi swe expose, zaplanowane na około godzinę. Później, po kolejnej godzinie przerwy, odbędzie się debata nad expose, która ma potrwać do godz. 2.00 w nocy. Głosowanie nad wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów ma się odbyć w środę o godz. 9.00.

Posłowie rozpatrzą następnie w środę rano sprawozdanie komisji nadzwyczajnej w sprawie projektu PiS, który zakłada m.in. wprowadzenie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, a także zmianę trybu wyboru składu Państwowej Komisji Wyborczej.

PiS chce, by 7 na 9 członków PKW powoływał Sejm, a pozostałych dwóch – wskazywały: Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Obecnie w skład PKW wchodzą sędziowie delegowani przez TK, NSA i przez Sąd Najwyższy.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości zmierza ponadto do zmniejszenia liczebności okręgów wyborczych. W wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych miałoby być od 3 do 7 radnych (Obecnie w przypadku sejmiku jest to od 5 do 15 radnych). Z 10 do 7 zmniejszona miałaby być ponadto maksymalna liczba radnych powiatowych wybieranych w okręgu wyborczym (obecnie – w zależności od liczny mieszkańców powiatu – jest to od 3 do 10 radnych).

Propozycja PiS umożliwia kandydowanie do rady gminy osobom niezamieszkałym na jej terenie. Zmieniona została ponadto definicja znaku „x” na karcie wyborczej – mają to być „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”.

Proponowane zmiany zgodnie krytykuje cała opozycja, a także szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. W zeszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza zrezygnowała z udziału w pracach komisji nadzwyczajnej. Powodem były „powtarzające się zarzuty o fałszowanie wyborów”.

W porządku środowych obrad Sejmu jest też projekt Nowoczesnej, który ma na celu wykluczenie możliwości przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu święta państwowego i kościelnego, będącego dniem wolnym od pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim – jak wynika z uzasadnienia projektu – o przypadające 11 listopada Święto Niepodległości.

Posłowie mają zająć się też w środę sprawozdaniem komisji finansów publicznych o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT, będącym realizacją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2015 r.

Propozycja zakłada wprowadzenie podstawowej 23-procentowej stawki VAT w miejsce 8-procentowej stawki obniżonej na niektóre wyroby medyczne. Dotyczy to m.in. sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego, urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub nie są przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności. Chodzi również o niektóre produkty, zawierające cystynę i cysteinę, a także towary, używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej (m.in. prezerwatywy, cewki, strzykawki, odciągacze do mleka, smoczki, butelki na gorącą wodę, worki tlenowe).

Posłowie zajmą się ponadto w środę sprawozdaniem komisji administracji i spraw wewnętrznych o projekcie PiS zmian w ustawie o broni i amunicji. Propozycja zakłada wprowadzenie nowej kategorii broni – broni szkoleniowej, która – jak wynika z uzasadnienia projektu – została wytworzona od podstawy jako broń pozbawiona możliwości oddania strzału, a jednocześnie zapewniająca ruchomość elementów istotnych w nauce obsługi broni.

Projekt ma umożliwić także przekazywanie broni szkolnej wycofywanej z sił zbrojnych partnerom społecznym zainteresowanym prowadzeniem szkolenia wojskowego. Przewiduje również umożliwienie stosowania tłumiku huku w czasie strzelania na strzelnicy. Takie rozwiązanie – jak wskazują autorzy propozycji – ograniczy negatywne oddziaływanie strzelnic na otoczenie.

Sejm rozpatrzy także w środę rządową propozycję nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Zmiany zakładają, że przedsiębiorca niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym załatwi online.

Od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały mieć postać elektroniczną. Projekt zakłada też kontakt z sądem przez internet, dzięki któremu przedsiębiorca m.in będzie mógł uzyskać informację, na jakim etapie jest postępowanie prowadzone przez sąd.

W porządku czwartkowych obrad Sejmu są punkty dotyczące rozpatrzenia poprawek Senatu do kilku ustaw, w piątek – głosowania.

PAP/RIRM

drukuj