Porozumienia Polskiego LNG ze strażą graniczną i zarządem portów

Zarząd Polskiego LNG, właściciel terminala LNG w Świnoujściu podpisał list intencyjny z Morskim Oddziałem Straży Granicznej i porozumienie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) ws. rozbudowy terminala o kolejne nabrzeże.

Dzięki podpisaniu listu intencyjnego ze Strażą Graniczną na terenie świnoujskiego portu ma powstać stanowisko dla jej jednostek pływających.

„Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego od początku powstania terminalu jednostki pływające Morskiego Oddziału Straży Granicznej asystują gazowcom transportującym LNG. Budowa stanowiska dla naszych jednostek, a co za tym idzie stała obecność Straży Granicznej w rejonie terminalu z pewnością to bezpieczeństwo wzmocni, z korzyścią także dla portu i całej społeczności lokalnej” – powiedział cytowany w komunikacie Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, komandor SG dr Piotr Patla.

Z kolei efektem podpisania porozumienia z zarządem portów w zakresie rozbudowy instalacji Terminalu LNG będzie współpraca w zakresie wymiany informacji i dokumentacji związanej z budową drugiego nabrzeża.

„To kolejny ważny krok w zacieśnieniu współpracy z naszymi interesariuszami. Cieszę się, że w ważnym i ambitnym projekcie rozbudowy Terminalu LNG mamy partnerów, którzy rozumieją strategiczne znaczenie tej inwestycji” – powiedział prezes spółki Polskie LNG Bartłomiej Słoma.

Pod koniec września właściciel spółki Polskie LNG, operator systemu przesyłu gazu Gaz-System zarekomendował rozpoczęcie przygotowań do budowy drugiego nabrzeża. Dzięki niemu gazoport mógłby uruchomić dodatkowe usługi – przeładunek LNG na mniejsze jednostki, w tym bunkierki, oraz bunkrowanie na miejscu statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Nowe nabrzeże miałoby stanąć wewnątrz falochronu, od strony brzegu. Chodzi o to, by aktywność przy nim nie zakłócała rozładunku gazowców przy istniejącej instalacji oraz pracy obrotnicy, czyli obszaru wewnątrz portu, na którym holowniki obracają gazowiec. Gaz-System wstępnie szacuje, że instalacja ta mogłaby zostać ukończona ok. 2021-2022 roku.

Terminal LNG to ważny element tzw. Bramy Północnej, czyli grupy projektów infrastrukturalnych służących pełnej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Oprócz rozbudowy świnoujskiego terminala obejmuje rurociąg złożowy przesyłający gaz ze złóż znajdujących się pod dnem morskim u wybrzeży Norwegii do duńskiego wybrzeża, rozbudowę możliwości przesyłowych sytemu duńskiego, budowę podmorskiego rurociągu łączącego Danię z Polską Baltic Pipe o przepustowości 10 mld m sześć rocznie, połączenie Baltic Pipe z polskim systemem oraz rozbudowę możliwości regazyfikacyjnych terminala LNG do 10 mld m sześć. rocznie.

PAP/RIRM

drukuj