Polska ziemia tylko dla prawdziwych rolników

Politycy Klubu Parlamentarnego PiS przedstawili dziś projekt ustawy, który ma na celu zapobiec sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Dokument ma mają złożyć do laski marszałkowskiej.

1 maja 2016 roku kończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, ustalony przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tej daty obywatele państw należących do Unii będą mogli kupować polską ziemię na tych samych zasadach, na jakich mogą ją nabywać polscy obywatele. Zapobiec temu ma nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Europoseł Janusz Wojciechowski powiedział, że główną zmianą jest wprowadzenie zasady, że nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być tylko rolnik indywidualny.

– Nie będzie możliwości zakupu ziemi przez różnego rodzaju spółki, bo to jest droga do obchodzenia przepisów, które sprzyjają ochronie gospodarstw rodzinnych. Druga sprawa, nie może być w świetle projektowanej przez nas ustawy tworzenia gospodarstw większych niż 300 hektarów, czyli tych gospodarstw, które w myśl tej ustawy są gospodarstwami rodzinnymi. Trzeci, istotny element to chcemy wprowadzić zasadę oceny czy ktoś jest rolnikiem czy nim nie jest poprzez kryterium dochodowe co najmniej ¼ części swoich dochodów uzyskuje z pracy w gospodarstwie rolnym – powiedział europoseł Janusz Wojciechowski.

Pułap ¼ dochodów nie będzie dotyczył gospodarstw do 20 ha. Ponadto w ustawie znalazł się także zapis dotyczący kontroli po nabyciu gospodarstwa. Tu będzie obowiązywał 10 letni czas jego prowadzenia.  Bez spełnieni tego warunku agencja będzie mogła unieważnić umowę zakupu i przejęcia ziemi za zapłatą.

 

RIRM

 

 

* * *

 

 

Polska ziemia tylko dla prawdziwych rolników

 

Zablokowanie procesu fikcyjnych transakcji zakupu ziemi rolnej na tzw. słupy przez podmioty zagraniczne oraz wprowadzenie jasnych zasad nabywania ziemi przez rolników indywidualnych zainteresowanych prowadzeniem produkcji rolnej – to główne założenia nowelizacji

Zasady obrotu ziemią rolną w Polsce muszą niezwłocznie ulec znacznemu zaostrzeniu i być poddane ścisłej kontroli. Według projektu PiS nabywcami ziemi rolnej o powierzchni, co najmniej 1 ha będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Projekt wprowadza jednocześnie ściślejszą definicję rolnika indywidualnego, przez określenie kryterium dochodowego. Nowelizacja zakłada również, że nabycie nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego i wprowadza instrumenty kontroli, pozwalające stwierdzić czy nabywca w rzeczywistości powiększył lub utworzył gospodarstwo i je prowadzi.

Projektowane zmiany zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby niegwarantujące jej wykorzystania na cele rolnicze. 1 Maja 2016 zakończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. Wzmożone zainteresowanie nabywców zagranicznych ziemią rolną w Polsce jest obserwowane już obecnie, a przejawem tego są liczne transakcje nabywania ziemi rolnej przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które wykorzystują do tego celu obywateli polskich, nazywanych potocznie „słupami”. Ta sytuacja była i jest przedmiotem bardzo dramatycznego protestu rolników, głównie z województwa zachodniopomorskiego. Organizacje rolnicze szacują, wykup może dotyczyć setek tysięcy hektarów ziemi rolnej. Może stanowić to istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także zagrożenie dla interesu ekonomicznego całej polskiej gospodarki, w której produkcja rolnicza odgrywa istotną rolę.

Klub Parlamentarny PiS

 

drukuj