fot. twitter/Senat RP

Senat zajął się projektem nowelizacji Prawa oświatowego

Senacka komisja nauki, edukacji i sportu zajmowała się nowelą Prawa oświatowego. Głównym celem zmian jest odbudowa prestiżu szkolnictwa zawodowego.

Projekt zakłada, że samorządy dostaną więcej pieniędzy na szkoły kształcące w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy. Będzie ono wskazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.

MEN chce, by pracodawcy bardziej angażowali się w proces uczenia. Przedsiębiorcy, którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia.

Chcemy, aby dzisiejsze kształcenie zawodowe, wszelako rozumiane, odpowiadało na wyzwania rozwoju gospodarczego i społecznego. Stąd zmiany dotyczą zarówno programowania oświaty, a także egzaminowania w kształceniu zawodowym, jak również finansowania. To ma być trafne i skuteczne, w odpowiedniej jakości, kształcenie. Dlatego też bardzo mocno wiążemy szkołę z pracodawcą. Wprowadzamy takie rzeczy, jak staże uczniowskie w technikach i to, co najważniejsze wprowadzamy  konieczność przystępowania do egzaminu zawodowego – mówiła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Część zmian ma wejść w życie do końca tego roku.

Sejm zmiany w Prawie oświatowym przyjął jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu. Głosowanie w Senacie odbędzie się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się w przyszłą środę.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj