fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

Prezydent podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Cieszę się, że udaje się zakończyć pewien etap tworzenia w Polsce przyjaznego państwa – powiedział najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej. 

Podpisane przepisy zapewniają bezpłatne porady wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów usług prawniczych. Wprowadzają również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w sierpniu 2015 r. Sejm uchwalił pierwszą ustawę o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej. Rozpoczęła ona etap „formalnego, zorganizowanego prawnie udzielania nieodpłatnej pomocy”. Na mocy noweli taka pomoc będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na odpłatną pomoc prawną.

Ta ustawa, którą przygotowałem w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a także w konsultacji z organizacjami poza rządowymi i podmiotami samorządowymi, stanowi pewną refleksję nad dwoma latami funkcjonowania tych przepisów: gdzie funkcjonowały one dobrze, gdzie były luki, gdzie były problemy, gdzie były rozbieżności interpretacyjne, które np. powodowały, że w różnych powiatach różne podmioty świadczące tę nieodpłatną pomoc prawną działały w różny sposób, gdzie dostęp do tej pomocy prawnej był dla obywatela większy, a gdzie mniejszy poprzez taką, a nie inną interpretację przepisów – mówił prezydent RP.

Pomocą będą służyć profesjonalni doradcy. Potrzebujący będą mogli liczyć na porady związane z zadłużeniem, uzyskaniem prawa do świadczeń społecznych oraz problemów mieszkaniowych. Ponadto ustawa rozszerza dostęp do nieodpłatnej mediacji, która ma m.in. odciążyć sądy.

W myśl nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie można liczyć, na udzieloną w przystępny sposób poradę prawną i np. pomoc w załatwieniu czynności urzędowych.

RIRM/TV Trwam News

drukuj