fot. wikipedia

Ofiary II WŚ i ich bliscy będą mogli domagać się od Niemiec odszkodowań? Jest skarga do TK w tej sprawie

Jest skarga do Trybunału Konstytucyjnego ws. zniesienia tzw. immunitetu sądowego, który uniemożliwia pozwanie m.in. państwa niemieckiego przez obywateli Polski. Obecnie ofiary II wojny światowej bądź ich bliscy nie mają możliwości domagania się od Niemiec odszkodowań za poniesione straty.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów kodeksu postępowania cywilnego złożyło 100 posłów. Grupę parlamentarzystów reprezentuje poseł Arkadiusz Mularczyk. Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. reparacji podkreśla, że immunitet nie może chronić państwa przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne. Polityk ponadto tłumaczy, że przepisy pozbawiają Polaków prawa do sądów i naruszają prawo do własności oraz dziedziczenia.

Taka praktyka sądowa jest niezgodna z polską konstytucją, ponieważ w konsekwencji prowadzi ona do tego, że ogranicza czy też pozbawia polskich obywateli prawa do sadu. Uniemożliwia ona polskim obywatelom dochodzenia odszkodowania za wszystkie straty i szkody, które ponieśli. Uniemożliwia ona spadkobiercom wszystkich ofiar II wojny światowej, które poniosły szkody na skutek zbrodni wojennych czy też ludobójstwa, którego dopuszczali się Niemcy, żołnierze niemieccy i państwo niemieckie na terenie Polski, dochodzenia odszkodowań – zaznacza poseł Arkadiusz Mularczyk.

Podobne sprawy toczyły się już w innych krajach, m.in. w Grecji i we Włoszech. W ocenie grupy posłów, do polskich sądów mogłoby wpłynąć nawet kilkaset tysięcy tego rodzaju pozwów.

Rząd PiS-u podejmuje działania mające na celu uzyskanie odszkodowań od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Eksperci z Polski podkreślają, że przysługują nam roszczenia odszkodowawcze od Niemiec. Podkreślają, że nie uległy one przedawnieniu. Niemcy twierdzą, że są bezzasadne.

 

RIRM

drukuj