GUS: bezrobocie w styczniu br. wzrosło do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ub.r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczy na spadek bezrobocia rejestrowanego już od marca. Ten spadek – jak powiedział wiceminister Stanisław Szwed – nie będzie już tak gwałtowny.

GUS poinformował, że bezrobocie rejestrowane w styczniu wzrosło do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ubiegłego roku. Na koniec stycznia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 133 tys. bezrobotnych. Są to przede wszystkim osoby, które, które nie mają pracy powyżej 12 miesięcy oraz rejestrują się w urzędzie pracy w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

Stanisław Szwed zapowiada, że rząd będzie podejmował kolejne działające mające na celu aktywizację tych osób.

Przygotowujemy nowe propozycje w ustawie, którą będziemy zmieniać, czy tworzyć od nowa, ustawie o rynku pracy. Ona zastąpi dotychczasową ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tam będziemy się starali, przekazywać wyższe środki, właśnie do tych grup, które najbardziej potrzebują wsparcia. Wyższe środki z gwarancją ze strony pracodawcy na dłuższy okres zatrudnienia tak, żeby były, to naczynia połączone – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach kształtuje się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

RIRM

drukuj