fot. PAP

Stopa bezrobocia w Polsce nadal wysoka

Bezrobocie w Polsce wciąż pozostaje na wysokim poziomie. GUS podał, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia obniżyła się do 11,3 procent, czyli była o 0,2 punktu procentowego niższa niż we wrześniu.

Należy też dodać, że dane GUS-u nie uwzględniają osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, tj. ponad 2 mln młodych, którzy wyjechali z Polski w poszukiwaniu pracy, a także ponadmilionowego bezrobocia ukrytego w rolnictwie. Według niektórych ekspertów, bez zatrudnienia może być nawet 6 mln osób.

Dr Marian Szołucha, ekonomista, powiedział, że niewielkie zmiany wskaźników nic nie znaczą. Obserwując je, nasuwa się wniosek, że polska gospodarka  utknęła w stanie stagnacji.

– Bezrobocie jest cały czas wysokie, nawet to rejestrowane przez GUS. Gdyby natomiast uwzględnić jego części ukryte, byłoby ono jeszcze wyższe, a ruchy o jedną, dwie czy trzy dziesiąte procenta w dół czy w górę należy interpretować jako w zasadzie niemające znaczenia. Wynikają one z okresowych, najczęściej sezonowych fluktuacji. Polska radzi sobie jeszcze, dopóki po pierwsze: nasi wierzyciele nie żądają od nas zbyt wysokich jak na nasze możliwości odsetek od zadłużenia publicznego, i po drugie: dopóki ostatni wyż demograficzny tzw. wyż stanu wojennego jest w wieku produktywnym – zauważa dr Marian Szołucha.

GUS poinformował, że w ubiegłym miesiącu sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,3 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku. We wrześniu wyniosła 1,6 procent.

RIRM

 

drukuj