GUS: Wzrost PKB o 5.1 proc. w I kwartale 2018 r.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2018 roku wzrósł o 5,1 proc. licząc rok do roku. GUS przedstawił dziś tzw. szybki szacunek.

Z danych urzędu wynika, że PKB w ujęciu kwartalnym wzrósł o 1,6 proc.

Jerzy Bielewicz z „Gazety Bankowej” zauważył, że pułap 5 proc. przekroczyliśmy w historii zaledwie kilka razy na krótki okres. Ekspert spodziewa się, że w kolejnych kwartałach gospodarka będzie rozwijała się wolniej. Wskazuje tu na dane spływające z Zachodu.

– Dane wskazują na pewne spowolnienie w całej Unii Europejskiej, w tym w Niemczech. W związki z tym I kwartał może okazać się bardzo dobry, natomiast w następnym kwartale, przy wysokim wzroście, gospodarka może mieć niższe tempo wzrostu – wskazał Jerzy Bielewicz.

GUS poinformował dziś także, że w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rdr o 1,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5 proc.

Pełne dane o PKB w I kwartale GUS poda 30 maja.

RIRM/TV Trwam News

drukuj