fot. Paweł Palembas

Polska dołączyła do „Zasad z Kigali”

Polska przystąpiła do tzw. Zasad z Kigali dot. ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych (Kigali Principles on Protection of Civilians). 18 kwietnia Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych Bogusław Winid przekazał przedstawicielowi Rwandy notę, potwierdzającą tę informację.

Przyjęte na Konferencji w Kigali w maju 2015 r. Zasady są dokumentem o charakterze politycznym. Stanowią zbiór zobowiązań i dobrych praktyk, którymi powinien kierować się personel wojskowy i policjanci uczestniczący w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych.

Przystąpienie do deklaracji ma istotne znaczenie w kontekście kampanii promującej naszą kandydaturę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019, a także dyskusji na temat powrotu Polski do operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzeczpospolita jest dwunastym krajem, który przyłączył się do dokumentu. Spośród państw UE sygnatariuszami są także Niderlandy i Włochy.

PAP/RIRM

drukuj