fot. flickr.com

Policja: w I półroczu tego roku mniej przestępstw kryminalnych i wysokie poczucie bezpieczeństwa

W I półroczu 2018 r. odnotowano mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. 93 proc. Polaków deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkują, jest bezpiecznie – poinformowała w piątek Komenda Główna Policji.

KGP opublikowała dane podsumowujące I półrocze br. w zakresie przestępczości tzw. pospolitej. Jak podano, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., odnotowano spadek przestępczości m.in. w siedmiu kategoriach wybranych przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa – uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież samochodu, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie rzeczy.

W jednostkach organizacyjnych policji przeprowadzono w tych kategoriach łącznie około 102 258 spraw (o 6 888 mniej niż w ub.r.). Spadki dotyczą każdego rodzaju wymienionych przestępstw; największe dotyczyły kradzieży cudzej rzeczy.

KGP podkreśliła, że w porównaniu z podobnym okresem ub.r. wzrosła wykrywalność przestępstw w wymienionych kategoriach o prawie 3 proc. Największą wykrywalność odnotowano w przestępczości dotyczącej rozbojów, kradzieży i wymuszeń – obecnie odsetek ten wynosi 88,5 proc.

Zauważalny wzrost skuteczności policji nastąpił w kategoriach dotyczących kradzieży samochodu oraz kradzieży z włamaniem, gdzie wyniósł odpowiednio o 8,3 proc. i 6 proc. w stosunku do roku 2017.

– To już kolejny rok, gdy odnotowujemy większą skuteczność policji, a jednocześnie rekordowe wskaźniki poczucia bezpieczeństwa Polaków  – zaznaczyła KGP.

Z jego danych wynika również, że zanotowano spadek przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie z 7 131 w 2017 r. do 6 806 w 2018 r. Nastąpił także spadek liczby podejrzanych nieletnich z 3 711 w 2017 r. do 3 462 w roku 2018 r.

PAP/ RIRM

drukuj