Podsumowanie roku w Ministerstwie Środowiska

Uwzględnienie polskich postulatów w porozumieniu paryskim, gwarancja bezpieczeństwa energetycznego oraz proces naprawczy w związku wymieraniem Puszczy Białowieskiej – to tylko, niektóre z osiągnięć resortu środowiska. Dziś rok pracy ministerstwa podsumował jego szef prof. Jan Szyszko.

Nie tylko redukcja emisji, ale także wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery m.in. przez lasy – to główny postulat resortu środowiska w związku z realizacją porozumienia paryskiego. Uwzględnienie polskiego spojrzenia na politykę klimatyczną w przyjętym przed rokiem dokumencie to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

– Ten dokument wynegocjowany z pomocą Polski okazał się niezwykle skuteczny. Co on jeszcze mówi? Że każde z państw ma realizować politykę klimatyczną na bazie dobrowolności, z poszanowaniem swojej specyfiki – zaznaczył prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Minister środowiska podsumował rok działalności swojego resortu. Przypomniał, że Polska będzie mogła wykorzystywać wyemitowany przez siebie dwutlenek węgla jako surowiec do regeneracji układów przyrodniczych.

– Aby chronić bioróżnorodność, poprawiać jakość wody, poprawiać produkcyjność i tworzyć miejsca pracy w terenach niezurbanizowanych – powiedział minister prof. Jan Szyszko.

Resort środowiska w ciągu roku zdołał przygotować ustawę – Prawo wodne, której przez osiem lat nie potrafił wypracować rząd koalicji PO-PSL – podkreślił wiceminister Mariusz Gajda.

– Rząd przyjął ustawę – Prawo wodne. Teraz trwają jeszcze pewne uzgodnienia w zakresie prawa europejskiego – powiedział wiceminister Mariusz Gajda.

Proces naprawczy w związku z wymieraniem Puszczy Białowiejskiej to kolejne wyzwanie, przed jakim stanął resort środowiska.

– Rozpoczęliśmy proces naprawy, a równocześnie rozpoczęliśmy proces identyfikacji przyczyn i skutków, jakie różne decyzje wywarły na stan zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej – stwierdził prof. Jan Szyszko.

Sprawę Puszczy Białowieskiej polski resort środowiska konsultował m.in. w UNESCO czy Unii Europejskiej.

TV Trwam News

drukuj