PiS o fatalnym stanie infrastruktury przeciwpowodziowej

PiS domaga się w trybie pilnym zwołania posiedzenia sejmowych Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych w związku z dramatyczną sytuacją powodziową w południowej Polsce.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na niektórych rzekach woj. śląskiego utrzymają się nadal. Powodem są spodziewane opady deszczu, burze oraz zwiększony odpływ wody ze zbiorników w zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły – prognozują hydrolodzy.

Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS podkreśla, że na komisjach powinny zostać przedstawione informacje o tym, jakiej pomocy mogą spodziewać się samorządy, które notują już milionowe straty.

– Wszyscy są zaniepokojeni, ponieważ poza tym, że jest trudna sytuacja i walczą z powodzią na swoich terenach, nie wiedzą jaka pomoc ze strony państwa będzie im udzielona. Nie ma żadnych komunikatów ze strony rządowej, dlatego prosimy, apelujemy, aby te komisje sejmowe zebrały się jak najszybciej i omówiły tę całą sytuację – akcentuje poseł Beata Szydło.

Sytuacja hydrologiczna była jednym z tematów posiedzenia rządu. Wicepremier Janusz Piechociński powiedział, że nie ma zagrożenia rozległą powodzią, a strona polska współpracuję z Czechami.

Poseł Marzena Machałek, która była w powiecie kamiennogórskim podkreśla, że sytuacja jest tam tragiczna – tak jak w 1997 roku. Zwraca uwagę, że mieszkańcy są podtapiani co roku, ale nic się nie robi, aby uchronić ich przed żywiołem.

– Domagamy się informacji na temat tego, co się dzieje z projektami, infrastrukturą przeciwpowodziową. Raport NIK, o którym prasa dzisiaj szeroko pisze jest już od kilku miesięcy. Były też raporty sprzed roku i sprzed dwóch lat, które mówiły, że stan infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce jest w fatalnym stanie, a na Dolnym Śląsku jest szczególnie zły. Proszę nie dziwić się zatem, że ciągle co roku słyszymy o jakichś zalaniach, podtopieniach na Dolnym Śląsku. Program Odra jest przecież realizowany w kilku, albo w ułamku procenta – wskazała poseł Marzena Machałek.

RIRM

drukuj