fot. PAP

PiS kieruje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do TK

Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek o kontrolę zgodności z ustawą zasadniczą zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Skargę do Trybunału skierują posłowie Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi.

Prace nad wnioskiem są na ukończeniu, a zarzuty wobec ustawy dotyczą niemal wszystkich istotnych zapisów; w tym samej definicji przemocy w rodzinie.

To jest ustawa, która łamie konstytucyjne prawo rodziców do takiego wychowania dzieci, które rodzice uważają za słuszne. Pozwala licznym władzom publicznym, bez sądu, bez kontroli, ingerować w ważne sprawy rodziny, w konsekwencji zabierając dzieci i umieszczając je w rodzinach zastępczych, w placówkach publicznych i niepublicznych. Mówiąc krótko pozwala – robić z dziećmi to, co podoba się władzy – zwróciła uwagę poseł Józefa Hrynkiewicz.

W sumie PiS sformułował osiem zarzutów konstytucyjnych. Wnioskodawcy będą chcieli, aby Trybunał rozpatrzył je w trybie pilnym.

RIRM

drukuj