fot. flickr.com

PGZ i MBDA podpisały porozumienie o współpracy

Polska Grupa Zbrojeniowa i specjalizująca się w broni rakietowej europejska grupa MBDA podpisały porozumienie o współpracy.

Jak podkreślał prezes PGZ Arkadiusz Siwko jest to otwarcie budowy kompetencji Grupy w dziedzinie szeroko rozumianych najwyższych technik rakietowych. Dodał, że możliwa współpraca z MDBA może objąć m.in. program obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew.

– Będziemy w stanie w Polsce, w naszym przemyśle krajowym, w oparciu o transfer technologii, uzyskać kompetencje i zrealizować szereg programów wojskowych. To jest dla nas niezmiernie ważny dzień, otwierający nam szeroką perspektywę kooperacji między przemysłem obronnym w krajach europejskich. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach, kiedy będziemy uszczegóławiać te wszystkie zamierzenia, które dzisiaj podpisujemy w ramach listu intencyjnego, dadzą polskiemu przemysłowi i armii znakomite efekty – powiedział Arkadiusz Siwko.

Podpisane w Warszawie porozumienie zakłada poszerzenie wzajemnej współpracy oraz rozwój kompetencji przemysłowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakresie systemów rakietowych i rakiet.

Dotyczy to zarówno obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz morskich i powietrznych systemów rakietowych.

RIRM

drukuj