fot. flickr.com

PGG: popyt na węgiel stabilny przez najbliższe 13 lat

Polskie kopalnie mogą być spokojne o poziom popytu na węgiel za kilkanaście lat. Według analiz przeprowadzonych przez Polską Grupę Górniczą w ciągu najbliższych 13 lat zapotrzebowanie na ten surowiec będzie zbliżone do obecnego.

Na wzrost popytu wpłynie rozwój elektromobilności oraz projekty wykorzystania węgla na potrzeby przemysłu chemicznego.

Perspektywy działania polskiego sektora węglowego były w piątek tematem jednej z debat IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W ocenie ekspertów, ograniczenia związane z unijną polityką klimatyczną to tylko jeden z czynników, które będą kształtowały przyszłe zapotrzebowanie na węgiel.

Scenariusze przewidują spadek popytu ze względu na wzrost efektywności energetycznej oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym. Prognozy nie są jednak tak pesymistyczne, jak dotychczas uważano. Istnieje duża szansa na zachowanie zapotrzebowania na węgiel na poziomie zbliżonym do obecnego.

Zależeć to będzie od rozwoju przemysłu chemicznego, do którego węgiel będzie wykorzystywany, od rozwoju elektromobilności, kogeneracji czy perspektywy zastąpienia węgla brunatnego węglem kamiennym.

W ubiegłym roku polska produkcja węgla energetycznego wyniosła ok. 57 mln ton. W 2030 r. zapotrzebowanie na węgiel kamienny do celów energetycznych utrzyma się na poziomie blisko 60 mln ton.

TV Trwam News/RIRM

drukuj