fot. flickr.com

PE za zawieszeniem rozmów akcesyjnych z Turcją

Komisja Europejska i rządy państw Unii Europejskiej powinny zawiesić rozmowy akcesyjne z Turcją, jeśli kraj ten wprowadzi zmiany w konstytucji – takie wezwanie znalazło się w przyjętym dziś przez Parlament Europejski sprawozdaniu.

– Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do natychmiastowego formalnego zawieszenia rozmów akcesyjnych z Turcją, jeżeli pakiet konstytucyjny zostanie wdrożony bez zmian – podkreślono w dokumencie.

Poparte w kwietniowym referendum reformy konstytucyjne przewidują rozszerzenie uprawnień szefa tureckiego państwa, dając mu praktycznie nieograniczoną władzę. Wspólna misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy uznała, że procedury zastosowane w kampanii i podczas tureckiego referendum w tej sprawie nie spełniały międzynarodowych standardów.

Turcja prowadzi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską od 2005 roku. W listopadzie 2016 roku Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zamrożenia negocjacji z tym krajem; jednak dotychczas Komisja Europejska tego nie zrobiła.

PAP/RIRM

drukuj