Oświadczenie Prawicy RP – przeciw ingerencji UE w wewnętrzne sprawy Polski

Dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim o stanie praworządności w Polsce to kolejny etap w procesie ingerencji instytucji unijnych w wewnętrzne sprawy Polski – napisano w oświadczeniu Prawicy Rzeczypospolitej. Podpisali je wiceprezesi Prawicy RP Marian Piłka i Krzysztof Kawęcki oraz poseł na Sejm Jan Klawiter.

Parlament Europejski kontynuuje działania podjęte na początku 2016 r. przez Komisję Europejską zmierzające do destrukcji ładu społeczno-moralnego w naszym kraju. Działania te stanowią akt ideologicznej arogancji, pogardy dla państwa polskiego i praw narodów europejskich – czytamy.

Bezprawna ingerencja Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski jest konsekwencją przyjęcia przez władze państwa polskiego – wbrew apelom Prawicy Rzeczypospolitej – Traktatu Lizbońskiego, który wymierzony jest w zasady suwerenności państwowej, obniżył pozycję Polski w UE i odrzucił jakiekolwiek odniesienie do chrześcijaństwa i praw rodziny. Debata w PE o sytuacji wewnętrznej w naszym kraju to potwierdzenie realizacji planów federalizacji Europy, zapoczątkowanej przez Traktat Lizboński – wskazano w oświadczeniu.

Wzywamy rząd RP do wyrażenia jasnego stanowiska wobec władz UE, że działania podjęte przez Komisję Europejską przeciw państwu polskiemu i kontynuowane przez Parlament Europejski stanowią akt ideologicznej arogancji, pogardy dla praw narodów  i niezrozumienia dla zasad solidarności europejskiej – wskazała Prawica RP.

Oczekujemy, że rząd polski przeciwstawi się destrukcyjnej działalności kierownictwa UE wymierzonej w zasadę  suwerenności państwa polskiego.

Państwo polskie powinno zażądać od Unii Europejskiej zaniechania wspierania aborcjonizmu i politycznego ruchu homoseksualnego oraz wycofania się z narzucania imigracyjnej polityki multikulturalizmu Polsce i innym państwom Europy Środkowej. Nie dla destrukcji suwerenności państw europejskich ze strony Unii Europejskiej – podkreślono w oświadczeniu.

 

PrawiceRP/RIRM

drukuj