Ostatni dzień konsultacji społecznych ws. programu „Rodzina 500 plus”

Dziś ostatni dzień konsultacji społecznych rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Od tygodnia przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej rozmawiają o nim z Polakami w urzędach wojewódzkich w całym kraju; dziś w Kielcach i Warszawie.

W ramach konsultacji, stanowisko zajęło m.in. Prezydium NSZZ „Solidarność”. Podkreśla w nim, że związek popiera główny cel programu 500+, ale ma zastrzeżenia do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko.

Przy kryterium 800 zł na członka rodziny, jedynie 31 proc. rodzin otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko – zauważa związek i domaga się wprowadzenia zmian w tej kwestii.

– Próg dochodowy uprawniający do wsparcia na pierwsze dziecko jest niższy od minimum socjalnego. To oznacza, że małżeństwo pracujące na płacy minimalnej, które ma jedno dziecko, nie dostanie tego wsparcia, a małżeństwo, które ma dwójkę dzieci i ma np. po 5 tys. zł na głowę, takie wsparcie otrzyma. To jest społecznie nie do zaakceptowania. Ten program ma powszechnie wspierać rodziny, wychowywanie dzieci i zachęcać do posiadania kolejnych, jednak te najbardziej potrzebujące wsparcia, będące nieco ponad progiem, go nie dostaną. Domagamy się, aby ten próg był nieco wyższy. Chcemy też, by górny limit był taki, aby zamożniejsze rodziny, które tego wsparcia nie potrzebują, go nie otrzymały – zwraca uwagę Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”.

Związek postuluje też zamianę progu wiekowego 18 lat na okres zakończenia nauki szkolnej przez dziecko.

Program „Rodzina 500 plus” ma ruszyć 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko.


RIRM

drukuj