MEN nie wyklucza określenia pensum m.in. dla psychologów

MEN nie wyklucza określenia pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów w szkołach. O określenie obowiązkowego wymiaru pracy z uczniami postulują oświatowe związki zawodowe.     

Minister edukacji Anna Zalewska spotkała się wczoraj z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych.

Głównym tematem spotkania był projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dot. m.in. likwidacji godzin karcianych. 8 stycznia został on skierowany do konsultacji publicznych.

Związki pozytywnie odniosły się do rządowego projektu, wspomniały jednak m.in. o pilnym uregulowaniu wymiaru pracy pedagogów i psychologów w szkołach.

To było bardzo konkretne spotkanie – zwraca uwagę Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”. Dodała, że nie wykluczona została kolejna inicjatywa ustawodawcza w omawianej sprawie.

– Występowało tutaj bardzo duże zróżnicowanie w skali kraju, co naruszało równość obowiązków pracowniczych i to samo wynagrodzenia. Cieszymy się, że pani minister przyjęła nasze uwagi. To, co budzi duże zadowolenie to taka naprawdę duża otwartość na przyjmowanie argumentów, uwag przekazywanych przez związki zawodowe, na czym nam od dawna bardzo zależało – mówi Teresa Misiuk.

Likwidację godzin karcianych zapowiedziała w expose premier Beata Szydło.

RIRM

drukuj