Organizatorzy marszu „Obudź się Polsko” przesłuchiwani

Niektórzy organizatorzy wyjazdu na wielki marsz „Obudź się Polsko” byli przesłuchani na posterunki policji. Padały pytania o cel, liczbę osób, godzin powrotu.

O sprawie poinformowało już kilka osób. Przypomnijmy na manifestację przybyły setki tysięcy osób. Wśród osób przesłuchanych była członkini jednego z Terenowych Biur Radia Maryja, która opowiedziała o zdarzeniu w Radiu Maryja w  audycji Aktualności Dnia.

– Przed wyruszeniem autokaru pojawił się nieumundurowany funkcjonariusz policji, a na moje pytanie, w jakim celu i czemu ma służyć ta rozmowa odpowiedział, że wykonuje polecenie swoich przełożonych. Następnie zadał mi kilka pytań. Najpierw pytał na jaki protest jedziemy, jakby chciał zasugerować, że w Warszawie jest organizowanych kilka różnych manifestacji. Odpowiedziałam, że jedziemy na protest pod hasłem: „Obudź się Polsko”. Funkcjonariusz jakby nie zrozumiał odpowiedzi i powtórzył pytanie – powiedziała członkini jednego z Terenowych Biur Radia Maryja.

Poseł Zbigniew Kuźmiuk poinformował, że osoba organizująca wyjazd z Łochowa została zaproszona na komendę. Telefoniczne zaproszenie otrzymał organizator z Wyszkowa. Ten jednak odmówił stawienia się na przesłuchanie.

Poseł zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych o wyjaśnienie.

– Czemu miały służyć swoiste rozmowy, jak rozumiem ostrzegawcze. Czy miały zniechęcić do tego wyjazdu, albo miały wystraszyć uczestników? Ponieważ nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego jak taka rozmowa przebiega to nie należy ona do przyjemnych, jeżeli dzwoni policja i wzywa daną osobę do stawienia się na komendzie – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.

 

Wypowiedź członkini jednego z Terenowych Biur Radia Maryja

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź posła Zbigniewa Kuźmiuka

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj