fot. Konrad Kliczka

„Nie ma wolności bez częstotliwości (…)”

Pod hasłem „NIE MA WOLNOŚCI BEZ CZĘSTOTLIWOŚCI – JESTEM, CZUWAM,  TRWAM!” ulicami Lublina przeszedł marsz w obronie TV Trwam. Manifestację poprzedziła Msza św. w kościele rektoralnym Ojców Jezuitów pw. św. Piotra.

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni wierni złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Tablicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej przy kościele oo. Kapucynów. Następnie wyruszyli na Plac Litewski gdzie zakończył się marsz.

O rzetelne i praworządne prowadzenie procesu cyfryzacji – apelowała poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca KRRiT.

– Wzywamy najwyższe organy władzy w państwie: prezydenta i premiera do realizowania zadań, wskazanych zapisami Konstytucji RP i ustaw. Do czuwania nad przestrzeganiem i wykonywaniem prawa. Wzywamy KRRiT do wypełniania zobowiązań wynikających z wpisania tego organu do Konstytucji RP, w rozdziale pt. „Organy kontroli Państwa i ochrony Prawa”. Apelujemy o rzetelne i praworządne prowadzenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Wnosimy, aby w imię prawa i zasad demokratycznego państwa podjęto działania, których oczekują miliony obywateli naszej ojczyzny. Nie oddamy TV Trwam bo ona nam się należy – apelowała poseł Elżbieta Kruk.

Poseł Andrzej Jaworski akcentował, że ci, którzy nie chcą przyznać TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym boją się, aby z tej katolickiej stacji szła odtrutka na wszelkie zło, które obecnie dzieje się w Polsce.

– My katolicy, mimo że stanowimy większość, mamy mniejszość mediów. Ta mniejszość nie tylko boi się oddać jednego miejsca na MUX-1 (gdzie jest kilkadziesiąt programów mętnego nurtu) dla katolickiej telewizji, ale dodatkowo boi sią także – w momencie kiedy ta koncesja została już przyznana – włączyć ten sygnał. Boi się, że z tej telewizji będzie szła odtrutka na to wszystko zło, które dzieje się obecnie w Polsce – akcentował poseł Andrzej Jaworski.

Marsze w obronie TV Trwam są kontynuacją manifestacji, które w liczbie ponad 180 odbyły się w ramach sprzeciwu wobec decyzji KRRiT, która w pierwszym konkursie odmówiła katolickiej stacji miejsca na cyfrowym multipleksie. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis musi płacić za koncesję, mimo, iż nadal nie korzysta z multipleksu

Z uczestnikami marszu w Lublinie telefonicznie połączył się o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, który dziękował za zorganizowane manifestacji.

– Walcząc o prawdę, walczymy o Pana Boga. „Nie ma wolności bez częstotliwości” – tak jak powiedzieliście. Bo nie dając częstotliwości, tłumi się prawdę, zamyka się prawdę. Robi się tak, żeby nie była ona pokazana temu światu. To jest nienormalne, to co dzieję się w Polsce, żeby na 90 proc.  katolików, nie było jednego miejsca na multipleksie – mówił o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Kolejna manifestacja w obronie TV Trwam planowana jest na 23 listopada we Wrocławiu.

RIRM

drukuj