(fot.PAP)

Opodatkowanie emerytur

Solidarna Polska w ślad za zapowiedziami z Kongresu Założycielskiego w marcu 2012 oraz dokumentami programowymi przedstawia przełomową propozycję dotyczącą sprawiedliwego opodatkowania dochodów z emerytur i rent.

Propozycja dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń do wysokości pierwszego 1000 zł. Dzięki tej propozycji, przeciętny emeryt dostanie wypłatę większą o 180 zł miesięcznie.

Szczegóły propozycji

Zgodnie z szacunkami minimum socjalne dla gospodarstwa emeryckiego wynosi 994 zł. Oznacza to, że dopiero dysponując kwotą ok. 1000 zł, emeryt jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby na minimalnym poziomie.

Niestety, nawet osoby otrzymujące emerytury w tak niewielkiej wysokości, 1000 zł, są obowiązane płacić podatek dochodowy. Państwo od każdej wypłacanej emerytury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku przeciętnej emerytury zaliczka ta wynosi 180 zł.

Solidarna Polska uważa, że jest niemoralne, aby państwo pobierało podatki od osób, które ledwie wiążą koniec z końcem. Podatki powinny być nakładane na tych, którzy mogą ponieść ten ciężar bez istotnego uszczerbku dla swojej pozycji życiowej. Już w marcu 2012 na Kongresie Założycielskim zapowiadaliśmy systemowe rozwiązanie tego problemu. Teraz przedstawiamy konkretny projekt.

 

Propozycja Solidarnej Polski to:

  • Zwolnienie z podatków pierwszego tysiąca emerytury lub renty.
  • Emeryci i renciści otrzymujący świadczenie do 1000 zł miesięcznie będą całkowicie zwolnieni z podatku – co oznacza do 134 zł miesięcznie więcej w portfelu.
  • Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia w wyższej wysokości będą płacić podatek wyłącznie od nadwyżki.
  • Przeciętny emeryt będzie miał dzięki zmianom o 180 zł miesięcznie więcej.
  • Zwolnienie nie będzie stosowane wobec świadczeń w wysokości powyżej 2500 zł miesięcznie.

 

Kto skorzysta?

Wszyscy emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia do 2500 zł miesięcznie, to jest 86% wszystkich. Emeryt otrzymujący świadczenie w przeciętnej wysokości zyska 180 zł miesięcznie. O 180 zł miesięcznie wyższe będzie przeciętne świadczenie, ze względu na zastosowane zwolnienie podatkowe. Dokładna kwota oszczędności zależy od wysokości świadczenia. Zwolnienie podatkowe będzie stopniowo wygaszane przy kwocie od 2000 do 2500 zł. Powyżej kwoty 2500 zł, zwolnienie nie będzie stosowane.

 

Kto straci?

Projekt nie powoduje zwiększenia podatków od żadnej grupy emerytów lub rencistów.

 

Czy nas na to stać?

Wiele krajów europejskich w ogóle rezygnuje z opodatkowania emerytur (np. Węgry, Czechy, Hiszpania). W Holandii emeryci płacą podatek niższy o mniej więcej połowę. Również i Polska musi przestać opodatkowywać niskie dochody, dochody, które ledwie starczają na przeżycie. Docelowo, Solidarna Polska opowiadać się będzie za znaczącym podniesieniem kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników. Jednak pierwszą grupą, która powinna korzystać ze zwolnienia podatkowego jest grupa, której najtrudniej podjąć dodatkową pracę zarobkową, a więc grupa rencistów i emerytów.

Źródło: baza danych „Taxes in Europe” Komisji Europejskiej, dostęp wrzesień 2012 r.

Ogólnie można szacować, że grupa emerytów i rencistów otrzymywałaby świadczenia w wysokości netto wyższej o ok. 12 mld. zł rocznie. Budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 5 mld zł., natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 7 mld zł. Koszt netto dla budżetu państwa byłby niższy niż samo zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zważywszy na to, że zwiększone dochody emerytów i rencistów zwiększyłyby wydatki konsumpcyjne tej grupy, a tym samym zwiększyłyby się wpływy z innych podatków, przede wszystkim z podatku VAT.

drukuj