Obchody 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową

W Kielcach odbędą się dziś uroczyste obchody 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Weźmie w nich udział m.in. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

O godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. w Bazylice Katedralnej. Później uczestnicy przejdą przed Pomnik AK, gdzie odbędą się dalsze obchody.

ZWZ przemianowano na AK 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego.

Historyk, prof. Wojciech Polak podkreślił, że ta zmiana podniosła rangę polskich sił zbrojnych.

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową było podkreśleniem, że wszyscy uczestnicy konspiracji są żołnierzami, którzy walczą o niepodległość tak samo, jak walczą o nią żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie czy w armii Andersa na Wschodzie. Sama nazwa Armia Krajowa oznaczała, że są to żołnierze równorzędni rangą tym żołnierzom, którzy walczą za granicą, czyli, że jest to normalne i regularne wojsko. To było bardzo ważne z punktu widzenia psychologicznego i interesu polskiej racji stanu – wskazał prof. Polak.

Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną działającą w tamtym okresie w Europie. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie, po którym jej jednostki na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane.

19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.

RIRM

drukuj