fot. PAP

Nowy Sącz: Możliwy protest ws. sowieckiego pomnika

Organizacje Patriotyczne i niepodległościowe apelują do wszystkich parlamentarzystów, by zainterweniowali ws. rozbiórki pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu.

Jeżeli nie dojdzie w najbliższym czasie do usunięcia monumentu, w niedzielę 9 listopada o 13.00 odbędzie się manifestacja, podczas której zostanie zdemontowany pomnik.

Władze samorządowe od 22 lat obiecują, że rozbiorą Pomnik Chwały Armii Czerwonej. Pomimo licznych interwencji różnych organizacji u wojewody i prezydenta – bezskutecznie.

Mieszkańcy miasta i organizacje niepodległościowe, kombatanckie i patriotyczne nie chcą pomników okupanta – zaznacza dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Obecny prezydent miasta pan Ryszard Nowak, konsekwentnie bojkotuje wszelkie próby rozmów na ten temat z naszymi środowiskami. Jesteśmy już gotowi do działań ostatecznych, tzn. do próby demontażu tego pomnika na własną rękę. Wolelibyśmy jednak uniknąć takich sytuacji, zwłaszcza, że   podczas ostatniej manifestacji (27 września) na uczestników została wysłana policja zachowująca się zupełnie jak ZOMO w czasach PRL-u. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, że rozmowa parlamentarzystów z panem Ryszardem Nowakiem mogłaby doprowadzić do tego, o co nam chodzi, czyli do złożenia przez niego solennej obietnicy, że w określonym czasie i to niezbyt odległym, ten pomnik zostanie zlikwidowanie – mówi dr Jerzy Bukowski.

Władze Nowego Sącza do tej pory nie zrealizowały Uchwały Rady Miejskiej z 25 lutego 1992 r. mówiącej o usunięciu pomnika. Szczątki czerwonoarmistów mogłyby być ekshumowane i przeniesione na cmentarz – tak się jednak nie stało.

RIRM

Apel POKiN do sądeckich parlamentarzystów

Szanowni Parlamentarzyści Ziemi Sądeckiej!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do Państwa z pytaniem, czy – jako reprezentanci narodu, a w szczególności wyborców swojego okręgu – jesteście skłonni podjąć zdecydowane działanie w sprawie hańbiącego Nowy Sącz pomnika Armii Czerwonej przy Alei Wolności.

Uchwałę o usunięciu tego reliktu komunizmu podjęła Rada Miasta Nowego Sącza w lutym 1992 roku, ale żaden z kolejnych prezydentów nie wykonał jej, co wywołuje zrozumiały protest środowisk patriotycznych w całej Polsce, także naszego Porozumienia. O konieczności zlikwidowania bądź przeniesienia tego obiektu na cmentarz komunalny bezskutecznie apelowały w ostatnich latach do prezydenta Ryszarda Nowaka m.in. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Sądecka Rodzina Katyńska, Polskie Towarzystwo Historyczne.

Dalsze pozostawanie sowieckiego monumentu w centrum znanego z niepodległościowych tradycji Nowego Sącza uważamy za skandal, czemu dawaliśmy wyraz w wielu pismach oraz w urządzanych pod nim manifestacjach. Niestety, zamiast zrozumienia spotykamy się ze strony władz miasta z arogancją, butą i całkowitym lekceważeniem narodowych imponderabiliów, wyrażającymi się w działaniach policji przypominających najgorsze tradycje PRL.

Najbliższy wiec protestacyjny w tym miejscu odbędzie się 9 listopada o godzinie 13.00. Tym razem jego uczestnicy zapowiadają wzięcie sprawy w swoje ręce w dosłownym znaczeniu tego sformułowania, czyli przystąpienie do rozbiórki znienawidzonego symbolu zniewolenia i okupacji Polski. Mam uzasadnione obawy, że ich spowodowana bezczynnością władz Nowego Sącza determinacja może zakończyć się podobnie brutalną interwencją policji, jak 27 września.

Chcąc uniknąć scen uwłaczających powadze Rzeczypospolitej zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie interwencji u prezydenta miasta w kwestii szybkiego usunięcia pomnika ku czci zbrodniczej Armii Czerwonej. Skoro nie liczy się on ani z opinią publiczną, ani z wymogami polskiej racji stanu, może autorytet parlamentarzystów RP będzie dlań odpowiednim argumentem.

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski

rzecznik POKiN

drukuj