.Nowoczesna za ograniczeniem praw związkowców

.Nowoczesna chce ograniczenia praw związkowców. Projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz Kodeksu pracy w tej sprawie zajmował się wczoraj Sejm.

Ustawa autorstwa .Nowoczesnej zakłada m.in. likwidację tzw. etatów związkowych oraz zwolnienie pracodawcy z obowiązku udostępniania stronie społecznej niezbędnych pomieszczeń i urządzeń. Poza tym .Nowoczesna chce większej jawności finansów związków zawodowych, które miałyby każdego roku przedstawiać publiczne sprawozdanie finansowe.

Poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący „Solidarności”, podkreśla, że intencją .Nowoczesnej jest uderzenie w partnerów społecznych i osłabienie dialogu.

– Partia nazywająca się ,,nowoczesną” próbuje nas cofać do stosunków pracy rodem z XIX wieku. Jeśli chodzi o kwestie kosztów funkcjonowania struktur związkowych, to ustawa reguluje wyłącznie koszty na terenie zakładu. Obie strony przystają tutaj na to, że jakaś część środków z funkcjonowania firm będzie wydatkowana na dialog społeczny, który ta rzekomo ,,nowoczesna” partia chce zabić, bo przecież te postulaty nie prowadzą do niczego innego, jak do osłabienia partnerów społecznych, a więc likwidacji dialogu po to, żeby przewagę zyskały różne organizacje lobbystyczne (takie funkcje spełnia też i .Nowoczesna) forsujące w Sejmie rozwiązania, które są wygodne dla pewnych określonych grup interesów w naszej gospodarce – mówi poseł Janusz Śniadek.

Oprócz pomysłu ograniczenia praw związków zawodowych członkowie .Nowoczesnej złożyli w Sejmie także projekty zmian dotyczące zniesienia ciszy wyborczej i finansowania partii politycznych.


RIRM

drukuj