fot. pixabay.com

Nowe taryfy wodno-ściekowe w Warszawie nie zostały zaakceptowane przez Wody Polskie

Wody Polskie nie zaakceptowały nowych taryf wodno-ściekowych na terenie m.st. Warszawy. Głównym powodem było pobieranie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opłat za ścieki w okresie awarii „Czajki”.

Stołeczne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wnioskowało o utrzymanie obecnej ceny za wodę i ścieki. MPWiK chciało, by stawka 9,85 zł za 1 m3 obowiązywała przez trzy kolejne lata.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wskazała, że na odmowę złożyło się wiele przyczyn. Wśród nich błędy merytoryczne, formalne i obliczeniowe.

– Kluczowy był element związany z tym, że w ciągu obowiązywania ostatniej taryfy były dwie awarie „Czajki”, w czasie których spuszczonych zostało do Wisły ponad 15 mln m3 nieoczyszczonych ścieków. Opłata za ich oczyszczenie została pobrana od mieszkańców, natomiast usługa nie została wykonana należycie. (…) Byliśmy przekonani, że przy składaniu nowego wniosku taryfowego MPWiK uwzględni bonifikatę, a także przychody, które uzyskał, przy czym przynajmniej częściowo nie poniósł kosztów. To także się nie stało. W związku z tym byliśmy zmuszeni wydać decyzję negatywną – poinformowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Kwota zapłacona przez warszawiaków za ścieki niepoddane oczyszczeniu to, wg Wód Polskich, blisko 90 mln złotych.

MPWiK ma 30 dni na odniesienie się do sprawy. Jeśli nie skoryguje wniosku, wówczas będą rozpatrywane inne opcje ws. taryf dla mieszkańców stolicy, w tym nałożenie przez Wody Polskie tzw. taryfy tymczasowej.

RIRM

drukuj