Nowe kompetencje dla poszczególnych ministrów i resortów

Zmiany dotyczące m.in. przekazania budownictwa do kompetencji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju to konsekwencja zmian strukturalnych w rządzie – mówi szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Polityk w ramach podległego mu ministerstwa od poniedziałku kieruje dwoma działami administracji rządowej.

Oprócz rozwoju regionalnego jest to również dział dotyczący budownictwa podlegający dotychczas Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, w którego miejsce powołano Ministerstwo Infrastruktury.

Bezpośredni nadzór nad polityką mieszkaniową, a więc nad realizacją programu Mieszkanie Plus, sprawuje z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Zmiana ta była podyktowana tym, że ten program jest obecnie priorytetem rządu – wyjaśnia w rozmowie z Redakcją Informacyjna Radia Maryja minister Jerzy Kwieciński.

– W związku z tym pan premier będzie sprawował bezpośredni nadzór, a my go będziemy silnie wspierać w tych wszystkich elementach, które są ważne dla tego programu, czyli w otoczeniu prawnym, we właściwym funkcjonowaniu instytucji, współpracy różnych instytucji. To się jak najbardziej wpisuje w naszą rolę, bo kwestia właściwego otoczenia dla prowadzenia inwestycji jest dla naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sprawą kluczową – akcentuje Jerzy Kwieciński.

Nowe kompetencje uzyskał też wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Polityk będzie odpowiadał za kwestie dotyczące architektury i estetyki przestrzeni.

RIRM

drukuj