NIK skontrolowała system „Tax Free” na wschodniej granicy

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę system „Tax Free” na wschodniej granicy. Kontrola wykazała nieprawidłowości. System zwrotu VAT dla podróżnych został narażony na duże ryzyko nadużyć podatkowych.

System zwrotu podatku od towarów i usług „Tax Free” jest korzystny zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących, którzy przyjeżdżają do nas zza granicy. Jego istotą jest możliwość uzyskania przez cudzoziemca mieszkającego poza Unią Europejską zwrotu podatku za towary kupione w naszym kraju i wywożone poza Wspólnotę, co istotne – w bagażu osobistym. Problem pojawia się wtedy, kiedy „Tax Free” zaczyna być wykorzystywany do innych celów.

– Na wschodniej granicy „Tax Free” wykorzystano także do zorganizowanego, rozdrobnionego, hurtowego wywozu towarów w celach handlowych przez specjalnie zaangażowanych do tego działania cudzoziemców. Takie działania to standardowy element tzw. karuzeli podatkowej, której uczestnicy, pod pozorem legalnych transakcji handlowych, wyłudzają zwrot niezapłaconego wcześniej VAT – oznajmiła Anna Matusiak-Rześniowiecka, p.o. kierownika Wydziału Prasowego NIK.

NIK przeanalizowała dokumenty 90 podróżnych, którzy w badanym okresie w największej skali korzystali z procedury „Tax Free”.

Przekraczając wschodnią granicę nawet kilka razy dziennie, wywieźli z Polski w bagażu osobistym towary warte w sumie ponad 173 mln zł. Dane co najmniej 23 z tych 90 osób występowały wcześniej w analizach lub decyzjach organów skarbowych w kontekście nadużyć podatkowych – zaznaczyła Anna Matusiak-Rześniowiecka.

W ocenie Izby, to brak systematycznego i skoordynowanego eliminowania skrajnych przypadków takiego eksportu sprzyjał oszustwom typu karuzelowego. Receptą jest tu ujednolicenie procedur celnych na wschodniej granicy oraz koordynacja działań – podkreślił prezes NIK Marian Banaś.

– Funkcjonariusze celni powinni zostać przeszkoleni tak, aby – przy nowoczesnym wsparciu analitycznym – skutecznie ujawniać oszustwa – dodał szef NIK.

Warunkiem zwrotu podatku jest dokument potwierdzający wywóz danej rzeczy z terytorium Polski

TV Trwam News

drukuj