fot. PAP/Lech Muszyński

NIK postuluje o tymczasowe zwolnienie uczniów z egzaminu z matematyki na maturze

Najwyższa Izba Kontroli postuluje o czasowe zwolnienie uczniów z obowiązku zdawania matematyki na maturze. Przedmiot miałby wrócić na egzamin dojrzałości, dopiero po wyraźnej poprawie jakości kształcenia. Izba uznała, że skuteczność nauczania matematyki w szkołach, pozostawia wiele do życzenia.

Kontrolerzy wzięli pod lupę oceny, jakie na świadectwach uzyskali uczniowie między innymi szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 42 proc. z nich otrzymało z matematyki ocenę dopuszczającą. Zaledwie 1 proc. ocenę celującą. Kontrola objęła lata 2015-2017.

NIK w swoim raporcie powołuje się też na dane uzyskane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynika z nich, że co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

– W latach 2015-2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z tego przedmiotu. Na kłopoty z nauczaniem matematyki wskazują również inne dane, na przykład liczba uczniów powtarzających klasę. Aż 61 proc. wszystkich drugorocznych w szkołach ponadgimnazjalnych i aż 70 proc. w gimnazjach i szkołach podstawowych zostało na drugi rok w ten samej klasie właśnie z powodu matematyki – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

Po przeprowadzonej kontroli Izba swoje wnioski skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej. NIK wniosła między innymi o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów.

RIRM/TV Trwam News

drukuj