fot. PAP

NIK o stanie bezpieczeństwa na drogach

Inspekcja Transportu Drogowego powinna zostać włączona do policji, a straże miejskie nie powinny używać mobilnych fotoradarów – m.in. takie są rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli płynące z badania stanu bezpieczeństwa na drogach.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, zwraca uwagę, że często strażnicy gminni i miejscy stają z przenośnymi fotoradarami w miejscach, które nie tyle służą bezpieczeństwu drogowemu, co przede wszystkim przynoszą większe wpływy do gminnej kasy.

Naszym zdaniem kontrola prędkości powinna być wykonywana wyłącznie przez policję, zwłaszcza po włączeniu do niej Inspekcji Transportu Drogowego. NIK proponuje pozostawienie strażom miejskim i gminnym wyłącznie fotoradarów stacjonarnych, pozbawiając straże uprawnień do używania fotoradarów mobilnych. Wnioskujemy o zbudowanie na drodze ustawowej krajowego systemu zarządzania i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz powierzenie koordynacji i egzekwowanie działań w ramach tego systemu ministrowi spraw wewnętrznych – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Choć Naczelna Izba Kontroli przyznaje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat stan bezpieczeństwa na drogach zaczął się poprawiać, polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w UE. NIK stwierdził też, że najistotniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest infrastruktura drogowa, która nie gwarantuje dostatecznego poziomu bezpieczeństwa. Izba zaleca więc dalsze inwestowanie w budowę dróg.

RIRM

drukuj