fot. pl.wikipedia.org

NIK: restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego była nieskuteczna

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego była nieskuteczna, mimo przeznaczenia blisko 66 mld zł publicznego wsparcia w różnych formach – wynika z raportu NIK. Izba zbadała sytuację branży w okresie rządów PO–PSL w latach 2007 – 2015.

NIK skrytykowała m.in. nierzetelnie przygotowany program rządowy i szybko dezaktualizujące się strategie spółek węglowych, a także niewystarczający nadzór nad realizacją programu górniczego.

W ocenie kontrolerów, mimo dużego publicznego wsparcia nie wykorzystano w tym czasie szans, jakie dały górnictwu zarówno efekty wcześniejszych reform oraz dobra koniunktura na węgiel kamienny – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla. Trudna sytuacja finansowa dotyczyła głównie trzech największych producentów węgla, grupujących łącznie 27 kopalń, czyli Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich łączna skumulowana strata netto w latach 2007-2015 wyniosła ponad 1 mld zł. W ostatnim roku trwania rządowego programu kondycja finansowa głównych producentów węgla była gorsza niż na początku jego realizacji – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

We wnioskach z raportu Izba zwróciła się do resortu energii m.in. o doprowadzenie do zakończenia prac nad programem działalności górnictwa węgla kamiennego dla perspektywy czasowej po 2015 r. NIK wniosła też o jednoznaczne określenie jednostek odpowiedzialnych za monitoring i nadzór nad przebiegiem nowego programu. Ponadto zwróciła się do resortu polityki społecznej o wypracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ograniczenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie świadczeń wypłacanych górnikom.

RIRM

drukuj