fot. pixabay.com

Niewystarczające finansowanie inwestycji w polskie rolnictwo w ramach programu Zielony Ład

Eksperci wskazują na niewystarczające finansowanie założeń Zielonego Ładu w zakresie inwestycji w polskim rolnictwie. Forsowana przez Komisję Europejską strategia zakłada transformację rolnictwa w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego. W oparciu o unijne wytyczne polski rząd przedstawił Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Dokument jest obecnie w konsultacji. W jego ramach odbyło się już pierwsze spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski w TV Trwam przyznał, że rządowy dokument dobrze opisuje cele strategiczne, szanse i zagrożenia stojące przed rolnictwem. Dodał jednak, że nieadekwatne do tego są jednak środki finansowe, na co wskazali eksperci, poproszeni o opinię.

– Profesorowie stwierdzili, że spośród tych celów: grupa celów ekonomicznych, grupa celów społecznych i środowiskowo-przyrodniczych, tylko środowiskowo-przyrodnicze są zabezpieczone finansowo. Natomiast zarówno ekonomia w gospodarstwach, dochody rolników są pod wielkim znakiem zapytania, również to, co Pani prof. Stanny mówiła o części społecznej, czyli poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, na to nie ma pieniędzy. Pan prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu w Poznaniu mówi, że jeżeli miałoby być finansowanie tymi środkami, które w tej chwili są przeznaczone na wspólną politykę rolną dla Polski, to będzie absolutny regres w finansowaniu polskiego rolnictwa – stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa powiedział, że konieczne jest – co sygnalizuje też minister Grzegorz Puda – finansowanie rozwoju obszarów wiejskich i inwestycji z innych polityk: polityki spójności i programu odbudowy.

Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej mają potrwać do 15 lutego. Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że po zakończeniu tego procesu i przed wysłaniem dokumentu do Brukseli prezydencka Rada zajmie się nim ponownie.

RIRM

drukuj