Niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Członkowie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji na dzisiejszym niejawnym posiedzeniu odniosą się do doniesień warszawskiego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, które chce unieważnienia decyzji reprywatyzacyjnych. 

Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa po analizie ponad stu decyzji stwierdziło, że podjęto je z naruszeniem prawa, przez co są nieważne.

Według aktywistów, miasto, wydając decyzje zwrotowe, nie weryfikowało jednej z przesłanek umożliwiających procedurę reprywatyzacji. Mowa tu o byciu posiadaczem nieruchomości w momencie złożenia wniosku zwrotowego.

Zdaniem stowarzyszenia, odkrycie to otwiera furtkę do tego, aby odzyskać część nieruchomości, które zostały oddane nielegalnie.

Członek komisji ds. reprywatyzacji poseł Jan Mosiński zgadza się ze znaczną częścią argumentów podnoszonych przez stowarzyszenie. Nie obiecuje jednak, że komisja zajmie się tą sprawą.

Ja się nie podejmuję składania deklaracji, że tym się może zająć komisja weryfikacyjna, ponieważ tak mi się wydaje zatrzymałoby to pracę komisji w kontekście tych nieruchomości, które przyjęliśmy do kalendarza prac na najbliższe miesiące. Dzisiaj, podczas niejawnego posiedzenia komisji, złożę wniosek zapytując członków komisji, co sądzą o wczorajszym stanowisku stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Być może spotkamy się i porozmawiamy z tym stowarzyszeniem. Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym podmiotem, który wykazuje faktyczną troskę o to, aby przywrócić godność prawu, przywrócić lokale mieszkalne tym, których wyrzucono wręcz śmietnik w wyniku złodziejskiej reprywatyzacji – mówi poseł Jan Mosiński.

Procedura reprywatyzacji odbywa się w oparciu o dekret Bieruta pod warunkiem spełnienia trzech przesłanek. Jedną z nich jest bycie w momencie złożenia wniosku zwrotowego w posiadaniu nieruchomości.

Właśnie tej przesłanki – zdaniem stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa – miał nie sprawdzać warszawski Ratusz. A ten odpowiadając na zarzuty oświadczył, że przy wydawaniu decyzji badano wszystkie przesłanki.

RIRM

drukuj