fot. sxc.hu

Niedoskonała e-administracja

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia – informuje Naczelna Izba Kontroli.

Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w  ograniczonym zakresie.

Co gorsza, urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

W ocenie NIK, przed samorządami jeszcze dużo pracy, aby zapewnić szybką i bezpieczną wymianę informacji wewnątrz urzędu, z różnymi innymi urzędami, a przede wszystkim z obywatelami.

– Jednym z istotnym elementów interoperacyjności jest wyeliminowanie z obiegu tzw. papierowej formy obiegu dokumentów. Niestety nie możemy się pochwalić niczym szczególnym dlatego, że na 24 kontrolowane urzędy, aż 22 nadal stosowało, jako dominującą formę – papierowy obrót dokumentów. W 18 skontrolowanych urzędach funkcjonował podwójny system, a więc papierowy i informatyczny, co tylko dublowało pracę urzędników, bo z jednej strony musieli oni wpisywać dane do komputerów, a z drugiej przenosić te dane na papier – powiedział Bogdan Skwarka, dyrektor departamentu Administracji Publicznej NIK.

Naczelna Izba Kontroli zauważyła również, że żaden z kontrolowanych urzędów nie dostosował w pełni swoich serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a termin na to upływa 31 maja 2015 r.

RIRM

drukuj