fot. pixabay.com

NFZ opublikował analizę marży na lekach wydawanych na receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swoich stronach raport o analizie marży na lekach wydawanych na receptę.

Analiza dostępna jest na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl – w zakładce raporty.

W raporcie analizowane są marże uzyskiwane przez apteki na sprzedaży wydawanych na receptę leków refundowanych i pełnopłatnych. Przedmiotem analizy są marże rozumiane jako różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży leku (zapłata pacjenta i ewentualnie refundacja) a kosztem jego nabycia w hurtowni.

Analiza marż dotyczy 2019 r. i uwzględnia ponad 13 tys. aptek. Poszerzona analiza dotycząca tylko leków refundowanych objęła ponad 20 tys. aptek w latach 2013-2019.

W raporcie przeanalizowano wiele czynników mogących wpływać na wielkość marż na lekach refundowanych. Okazało się, że marża kwotowa w przeliczeniu na wizytę pacjenta jest silnie uzależniona od tego, jak długo działa na rynku dana apteka. Różnica między średnimi marżami uzyskiwanymi przez aptekę pierwszoroczną, a działającą dłużej utrzymuje się na stabilnym poziomie kilkudziesięciu groszy do roku 2017, w kolejnych latach rośnie gwałtownie. W analizie oceniono, że prawdopodobnie można to powiązać z wejściem w życie ustawy apteka dla aptekarza. W kolejnych latach działalności aptek dystans do starszych podmiotów się zmniejsza.

Raport pokazał, że apteki działające w ramach sieci przeciętnie uzyskują wyższe marże niż samodzielne podmioty. Istotne znaczenie dla wysokości marży mają czynniki lokalizacyjne. Wyższe wielkości uzyskiwane są przez apteki zlokalizowane w gminach miejskich. Niezależnie od tego, im większa jest wielkość gminy mierzona liczbą zamieszkującej ludności, tym wyższe są uzyskane marże. Wreszcie istotne znaczenie ma także poziom wynagrodzeń na obszarze działania apteki. Im wyższy, tym przeciętnie większa jest marża.

PAP

drukuj