NFOŚiGW: ponad 1,8 mln zł dla sześciu parków narodowych na wykup prywatnych gruntów

Sześć parków narodowych otrzyma ponad 1,8 mln zł od Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych terenów w obrębie granic tych parków – poinformował we wtorek Fundusz. Dodano, że dzięki wykupowi uda się pozyskać cenne przyrodniczo tereny.

NFOŚiGW wyjaśnił, że umowy dotacyjne z parkami zostały podpisane pod koniec 2018 roku, a wsparcie otrzymają: Biebrzański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy.

Fundusz podkreślił, że dzięki pieniądzom parki narodowe będą mogły pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.

„Co bardzo istotne, wykupy gruntów nie mają cech wywłaszczania – odbywać się będą według cen rynkowych” – zapewniono.

Jak wynika z informacji Narodowego Funduszu, największą dotację, bo ponad 640 tys. zł, otrzyma Biebrzański Park Narodowy. Za te środki wykupione zostaną powierzchnie znajdujące się na obszarach Natura 2000.

Planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania 17 cennych gatunków ptaków, m.in. wodniczki, kszyka, błotniaka stawowego, żurawia, derkacza, a także dubelta i kropiatki. Na niektórych działkach występują też cenne siedliska przyrodnicze jak torfowiska o charakterze młak, czy bory i lasy bagienne. Na jednej z działek stwierdzono występowanie strzepotka edypusa – motyla będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Biebrzy”.

Wielkopolski Park Narodowy otrzyma na wykonanie pierwokupu nieruchomości gruntowej sąsiadującej z działką, która już wcześniej została nabyta ze środków NFOŚiGW – ponad 530 tys. zł.

Fundusz wyjaśnił, że obie działki stanowią integralną część lokalnego korytarza ekologicznego: Konarzewo-Rosnówko-Komorniki. Wykup stworzy warunki do zwiększenia bioróżnorodności poprzez zmianę sposobu wykorzystania gruntu. Część powierzchni działek zostanie zalesiona, będzie też odtworzony ekosystem łąkowy, powstaną ponadto łączniki (zadrzewienia i zakrzewienia) stanowiące miejsce żerowania i schronienia dla ptaków i gryzoni.

Fundusz dodał, że poprzez ograniczenie bazy pokarmowej dla dzików liczebność tych zwierząt ulegnie naturalnemu zmniejszeniu, co jest ważne w związku z powiększającym się zasięgiem afrykańskiego pomoru świń (ASF), jak również w aspekcie odszkodowań łowieckich, jakie Wielkopolski Park Narodowy musi wypłacać właścicielom prywatnych gruntów w granicach parku.

Na wykupionym obszarze zaprzestana zostanie intensywna gospodarka rolna, w tym uprawa kukurydzy, przez co powstanie naturalna strefa buforowa i zmniejszy się spływ zanieczyszczeń (nawozy i środki ochrony roślin) do Jeziora Chomęcickiego – poinformowano.

Pieniądze z NFOŚiGW (ponad 300 tys. zł) otrzyma ponadto Kampinoski Park Narodowy. Za te środki wykupionych zostanie blisko 1,5 ha na terenie obszaru Natura 2000.

„Pierwokup ten, co jest rzadkością, ma charakter społeczny. Właściciele nieruchomości poprosili o wykup, uzasadniając to ciężką sytuacją życiową wynikającą ze stanu zdrowia” – poinformowano.

Fundusz wyjaśnił, że po przeprowadzeniu transakcji, obecne na terenie zabudowania mają być rozebrane, co umożliwi renaturalizację terenu. Na terenie tej nieruchomości znajdują się m.in. stanowiska fiołka mokradłowego, kosaćca syberyjskiego, goździka sinego i smagliczki pagórkowej, czyli gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Kampinoski Park Narodowy poprowadzi wykup gruntów od 1975 r. W jego ramach nabyto już ok. 11 tys. ha, co stanowi 80 proc. przewidzianego areału – dodano.

Finanse z NFOŚiGW trafią również do Wigierskiego Parku Narodowego. Za ponad 250 tys. zł wykupiona ma zostać ponad 3 ha działka gdzie prowadzone prace mają za zadanie ochronić strefę brzegową rzeki Czarna Hańcza. Na tym terenie planowane jest także odtworzenie łąk i utrzymanie cennych zbiorowisk leśnych.

Fundusz przekaże pieniądze także Gorczańskiemu i Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu. W pierwszym przypadku ponad 63 tys. zł pozwoli wykupić działkę o powierzchni 1,3 ha, na której znajduje się cenny przyrodniczo fragment polany, której znaczna część została już wcześniej kupiona przez park.

„Obejmuje siedliska i gatunki ważne dla ochrony ekosystemów nieleśnych. Na działce występuje fragment siedliska zasadowej młaki kozłkowo-turzycowej. Wykup pozwoli na podjęcie działań ochronnych, w tym powstrzymanie sukcesji i degradacji siedlisk” – poinformowano.

Z kolei Narwiański Park Narodowy planuje wykup dwóch działek o powierzchni 3,5 ha za 25 tys. zł.

„Wykup powierzchni w połączeniu z innymi gruntami NPN pozwoli na aktywne prowadzenie zabiegów ochronnych i ograniczenie antropopresji. Dodatkowo, część działki stanowi miejsce bytowania populacji lęgowej ptaków ujętych w załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej: derkacza oraz gatunku objętego ochroną ścisłą – bekasa kszyka” – wyjaśnił Narodowy Fundusz.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl