fot. PAP/Leszek Szymański

[NASZ WYWIAD] Ks. bp H. Tomasik: ŚDM to przepiękna wymiana darów między krajami

Światowe Dni Młodzieży to piękny obraz pielgrzymującego młodego Kościoła, który idzie przez kontynenty za krzyżem ŚDM, aby wyznać swoją wiarę. To przepiękna wymiana darów między krajami – zaznaczył w Panamie ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, w rozmowie z o. Witoldem Hetnarem CSsR z Radia Maryja.  

***

O. Witold Hetnar CSsR: Ekscelencjo, jak duża grupa pielgrzymów przybyła z radomskiej diecezji?

Ks. bp Henryk Tomasik: W grupie 3,5 tys. Polaków jest 80 młodych ludzi z Radomia.

O. Witold Hetnar CSsR: Dlaczego warto być na Światowych Dniach Młodzieży? Czym one są i co mogą dać dzisiaj młodemu człowiekowi, młodemu Polakowi?

Ks. bp Henryk Tomasik: Światowe Dni Młodzieży są genialnym pomysłem św. Jana Pawła II. Jan Paweł II wiedział, że młodzi potrzebują doświadczenia wspólnoty – wspólnoty wiary, ale także wiary we wspólnocie. To jest ta specyfika ŚDM. Jest to ogromna szansa, aby doświadczyć także prawdy o Kościele powszechnym. Jan Paweł II nazywał Światowe Dni Młodzieży ikoną pielgrzymującego Kościoła. To jest rzeczywiście piękny obraz pielgrzymującego młodego Kościoła, który przez kontynenty idzie za krzyżem ŚDM, aby wyznać swoją wiarę. Światowe Dni Młodzieży traktujemy jako bardzo duże wydarzenie nie w sensie zgromadzenia, tylko w sensie czasu, który obejmuje także przygotowanie. Samo spotkanie z Ojcem Świętym to kropka nad „i”. Ważne, żeby była nie tylko kropka, ale żeby było całe „i”. W ramach ŚDM niezwykle ważne jest przygotowanie duchowe, przygotowanie duszpasterskie, a potem przepiękne spotkania w diecezjach. To jest niesamowita szansa promocji danego kraju. Młodzież, która przybyła do Krakowa i przebywała w diecezjach wyniosła zupełnie inny obraz Polski. Doświadczyła naszego piękna, piękna naszej Ojczyzny, piękna historii, ale także piękna kultury, gościnności i pobożności. To jest przepiękna wymiana darów. Potem triduum katechetyczne, czas refleksji i modlitwy, pochylania się nad różnymi aspektami głównego tematu Światowych Dni Młodzieży. Tym razem wpatrujemy się w Matkę Najświętszą oraz Jej postawę wobec Pana Boga i człowieka: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!”. Od Matki Bożej uczymy się gotowości – oto ja, ale także ja gotowy do postawy służby. Tego chcemy uczyć się od Matki Bożej właśnie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

O. Witold Hetnar CSsR: Jaki był zamysł Ojca Świętego, kiedy zaprosił nas właśnie tutaj, do Panamy? Co może nauczyć nas w Polsce rzeczywistość Kościoła w Ameryce Łacińskiej czy konkretnie w Panamie?

Ks. bp Henryk Tomasik: Każdy region ma swoją specyfikę: od strony gospodarczej, ekonomicznej, także religijnej. Od ludzi południa możemy uczyć się entuzjazmu i zaangażowania. Dostrzegając problemy w różnych krajach Kościoła, my, szczególnie duszpasterze, musimy wyciągać wnioski i zastanawiać się nad tym, jak pomóc naszej młodzieży, aby nie uległa duchowi czasu, zeświecczeniu, aby odnalazła swoje miejsce w Kościele i odważnie szła za Chrystusem wyznając swoją wiarę.

O. Witold Hetnar CSsR: Bardzo Księdzu Biskupowi dziękuję za rozmowę.

Ks. bp Henryk Tomasik: Dziękuję, szczęść Boże.

RIRM

drukuj