fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Na konta pokrzywdzonych reprywatyzacją trafiły pierwsze wpłaty z odszkodowań

Na konta pokrzywdzonych reprywatyzacją trafiły pierwsze wpłaty z odszkodowań. Pieniądze pochodzą ze środków uzyskanych przez Komisję Weryfikacyjną od osób, które bezprawnie dorobiły się na procederze złodziejskiej reprywatyzacji.

Jak podkreśla przedstawiciel Komisji Weryfikacyjnej, Sebastian Kaleta, walka o sprawiedliwość trwa od 3 lat i wiele spraw czeka jeszcze na rozwiązanie.

Z kolei Paweł Lisiecki nie ukrywa satysfakcji, że osoby poszkodowane otrzymują realne zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

– Komisja Weryfikacyjna, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, wypłaciła pierwsze odszkodowania i zadośćuczynienia dla tych lokatorów, którzy w ramach warszawskiej afery reprywatyzacyjnej zostali poszkodowani. Wiele z odszkodowań zostało przez komisję przyznane kilka lat temu, ale sprawy były blokowane przez warszawski ratusz. Dopiero nowelizacja ustawy o Komisji Weryfikacyjnej pozwoliła na to, by budżet państwa zajął się wypłatą odszkodowań i zadośćuczynień, a jednocześnie pozwoliła na to, by przejąć pieniądze, które były wpłacane przez osoby, które nie powinny przejmować nieruchomości, do budżetu m.st. Warszawy – mówi Paweł Lisiecki.

Zgodnie z przepisami noweli ustawy, sprzeciw od decyzji komisji przysługuje jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa. Wszystkie decyzje komisji zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne.

Środki, z których wypłacone są odszkodowania oraz zadośćuczynienia m.st. Warszawa przekazuje na rachunek Funduszu Reprywatyzacji – wypłaca je minister finansów.

RIRM

drukuj