Muzeum AK rozpoczyna prace nad „Pocztem żołnierzy Armii Krajowej”

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie rozpoczyna prace nad stworzeniem „Pocztu żołnierzy AK”. Ma to być pierwsza kompletna, elektroniczna baza danych o żołnierzach największej podziemnej armii II wojny światowej, a jednocześnie wirtualny pomnik.

Dyrektor Muzeum AK Marek Lasota podkreślił, że taka baza do tej pory nie powstała.

„Ten projekt dotyka tego, co jest rdzeniem działalności muzeum – chodzi o przenoszenie pamięci na następne pokolenia. Każdy dzień oddala nas od osób, które walczyły w Armii Krajowej i działały w tym czasie. Przechowywanie pamięci o nich powinno odbywać się także w ten sposób, że tworzymy bazę elektroniczną, dzięki której możemy przekazywać kolejnym pokoleniom informacje o ich drodze życiowej i ich dokonaniach” – mówił dziennikarzom wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

W czerwcu tego roku dyrektor Muzeum AK zawarł porozumienie z władzami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który podejmował już wcześniej próbę stworzenia takiego wykazu, w sprawie prac nad „Pocztem żołnierzy AK”. Projekt ten będzie realizowany także we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, a jego partnerem jest Instytut Historii UJ.

„Powstał już szereg list i zestawień żołnierzy Armii Krajowej, ale nie są one pełne. Ideą, która przyświeca naszej placówce jest stworzenie kompletnej bazy” – mówił dr hab. Olgierd Grott, specjalista ds. naukowych w Muzeum Armii Krajowej. Dodał, że praca potrwa wiele lat, bo według różnych źródeł w szeregach Armii Krajowej służyło między 300 a 400 tys. osób.

Twórcy bazy chcą zamieścić w niej nie tylko podstawowe dane personalne: imię, nazwisko, pseudonimy, miejsce i datę urodzenia oraz śmierci, ale także stopień wojskowy, pola bitwy, otrzymane odznaczenia, biogram, zdjęcia oraz informację o miejscu pochówku.

„To będzie narzędzie nie tylko dla osób, które interesują się losami swoich przodków czy zainteresowanych Armią Krajową, ale też dla profesjonalistów, stąd mocny nacisk na to, żeby można było dotrzeć do dokumentów i źródeł, stąd będzie także pole: bibliografia” – mówił Olgierd Grott.

W pierwszej kolejności Muzeum zajmie się kompilacją opracowanych dotychczas baz, a także przygotowaniem rekordów dotyczących żołnierzy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Te ostatnie zostaną opracowane w oparciu o dokumenty gromadzone w archiwum Muzeum Armii Krajowej.

W tworzeniu bazy mają pomóc studenci Instytutu Historii UJ,  dla których jak mówił dyrektor Instytutu prof. Sławomir Sprawski – będzie to w przyszłości być może inspiracja do dalszych badań i opracowań.

W kolejnym etapie tworzenia bazy uruchomiona zostanie możliwość dopisywania danych swoich bliskich – będą one później weryfikowane przez historyków. Docelowo projekt ma mieć formę ogólnodostępnej bazy zawierającej możliwie jak najwięcej potwierdzonych naukowo materiałów.

PAP/RIRM

drukuj