fot. twitter.com

MSWiA: jeśli próg strat po nawałnicach zostanie przekroczony, wystąpimy o wsparcie z UE

Po przekroczeniu progu strat wynoszącego ok. 1,57 mld zł będzie można złożyć wniosek o unijne wsparcie z Funduszu Solidarności dla trzech województw najbardziej poszkodowanych podczas sierpniowych nawałnic – podało w poniedziałek w komunikacie MSWiA.

Resort wyjaśnił, że aktualnie skalkulowany próg, po którego przekroczeniu można ubiegać się o unijne wsparcie, dla województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, wynosi ok. 1,57 mld zł. Jest to średnia ważona wartość 1,5 proc. regionalnego dochodu narodowego brutto dla tych trzech województw.

Jak poinformowało MSWiA, straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oszacowano: w województwie kujawsko-pomorskim – na 77 mln zł, w województwie pomorskim – na niemal 44 mln zł, w województwie wielkopolskim – 35 mln zł. Natomiast wysokość strat w rolnictwie i w lasach jest nadal szacowana i weryfikowana.

Jeżeli próg poniesionych strat zostanie przekroczony, resort poinformował, że wystąpi z wnioskiem o unijne wsparcie. „Ewentualne przyznane środki z Funduszu Solidarności będą mogły zostać wykorzystane m.in. do przywrócenia funkcjonowania zniszczonej infrastruktury publicznej, bądź też finansowania kosztów tymczasowego zakwaterowania osób poszkodowanych przez żywioł. Reguły Funduszu Solidarności nie pozwalają na finansowanie strat osób prywatnych oraz szkód podlegających ubezpieczeniu” – dodano.

W związku z tym unijna pomoc nie może być przeznaczona np. na odbudowę budynków mieszkalnych.

Wniosek aplikacyjny w sprawie pomocy ze środków Funduszu Solidarności trzeba przekazać do Brukseli w terminie do 12 tygodni od wystąpienia nawałnic, czyli w tym przypadku na przełomie października i listopada. Obejmować on musi zarówno informację o oszacowanych stratach, jak i poniesionych kosztach działań nadzwyczajnych, w tym dotychczasowego wsparcia ze środków budżetu państwa. Dla zobrazowania skali zniszczeń nieodłączną częścią wniosku będzie dokumentacja kartograficzna oraz zdjęciowa – podał resort.

Zgodnie z unijnymi przepisami Komisja Europejska w terminie do 6 tygodni od złożenia wniosku potwierdzi jego prawidłowość, a w szczególności poprawność przyjętej przez Polskę metodologii kalkulacji strat. Następnie zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia, rekomendując jednocześnie jej wysokość. Maksymalna wysokość wsparcia to 2,5 proc. skalkulowanych strat. W tym przypadku, ewentualna decyzja o przyznaniu unijnych środków powinna zapaść na początku 2018 r.

Resort podał, że kwestie związane z wystąpieniem o środki z Funduszu Solidarności minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak omówił z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim.

„Podkreślamy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju są w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za Fundusz Solidarności” – poinformował resort spraw wewnętrznych.

W wyniku sierpniowych nawałnic zginęło sześć osób. Poszkodowane zostały 62 osoby, w tym 23 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunków Lasów Państwowych wynika, że straty wyniosły 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.

PAP/RIRM

drukuj