fot. Monika Bilska

MSWiA: dodatkowe wsparcie finansowe dla ponad 14 tys. jednostek OSP

Ponad 14,3 tys. jednostek OSP otrzyma dodatkowe wsparcie z budżetu państwa – poinformował w czwartek wydział prasowy resortu spraw wewnętrznych i administracji. Podział środków, o które wnioskowały ochotnicze straże pożarne zatwierdził szef MSWiA Mariusz Kamiński.

„To ważne, że dzięki wsparciu z budżetu państwa strażacy ochotnicy zyskają więcej środków na swoją działalność, która moim zdaniem jest bardzo pożyteczna i potrzebna” – zaznaczył cytowany w komunikacie szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Mariusz Kamiński dziś zatwierdził podział środków, o które wnioskowały Ochotnicze Straże Pożarne. W tym roku do podziału przeznaczono w sumie 82 mln zł. Dodatkowe fundusze pochodzące z budżetu państwa trafią do ponad 14,3 tys. jednostek OSP z całego kraju. Będą przeznaczone m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy i organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

Jak przypomniało MSWiA strażacy ochotnicy mogli wnioskować o dodatkowe pieniądze do 10 września 2019 r.

„Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy – wszystko dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r.” – napisano w komunikacie resortu.

„Rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskały rangę ustawową – mówił cytowany w komunikacie szef MSWiA.

Do nowelizacji ustawy – oprócz kwestii związanych m.in. z gaszeniem pożarów – wpisano również inne zadania, które realizują ochotnicze straże pożarne jak m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nowela pozwoliła na przekazanie OSP dodatkowych pieniędzy na ich działalność. Wydatki na realizację tych zadań – jak przypomniano w komunikacie – będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

„Na Ochotnicze Straże Pożarne można liczyć nie tylko w czasie wypadków drogowych, wichur, czy ulewnych opadów deszczu. OSP doskonale integrują środowiska mieszkańców, budują aktywne społeczeństwo i organizują wydarzenia sportowe. Musimy wspierać je w tych działaniach” – zaznaczył minister Mariusz Kamiński.

Za wypłatę dodatkowego wsparcia dla OSP będzie odpowiedzialny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze będą przelewane na rachunki bankowe OSP, które zostały wskazane w umowach dotyczących dotacji. Wszystkie OSP otrzymujące dodatkowe wsparcie będą musiały sporządzić sprawozdania, w których opiszą wykonanie dofinansowanych zadań.

W jednostkach OSP w całym kraju służy około pół miliona strażaków ochotników, a ponad 100 tys. jest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych. Ponad 4400 jednostek OSP i niemal 200 tys. ochotników włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2018 roku OSP w całej Polsce wyjeżdżały do różnych akcji ponad 140 tysięcy razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tysięcy razy.

PAP

drukuj