MSWiA chce mocniej kontrolować nabywanie ziemi przez cudzoziemców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miało większą kontrolę nad procesem nabywania ziemi przez cudzoziemców. Projektem zmian w tej sprawie zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu rząd.

Propozycje zakładają m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania do resortu dokumentów o nabywaniu ziemi przez obcokrajowców.

Dotychczas musieli to robić notariusze i sądy. Teraz do informowania ministerstwa zobowiązane będą także organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne w związku z nabywaniem nieruchomości.

Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla, że jednym z celów rządu PiS jest lepsza ochrona polskiej ziemi.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, co zresztą również obiecywał w kampanii wyborczej, robi wszystko, żeby zabezpieczyć polską ziemię przed masowym wykupem przez cudzoziemców. Dlatego też była stworzona ta ustawa, która ma chronić polską ziemię. Bywają takie sytuacje, że firma o kapitale zagranicznym chce kupić ziemię w Polsce pod inwestycje. Ten przepis będzie właśnie dotyczył takiej ziemi. Z jednej strony chcemy, żeby firmy zachodnie również u nas inwestowały, ale z drugiej strony musimy się mocno zabezpieczyć, żeby ta ziemia, która będzie kupiona, która jest przeznaczona pod inwestycje, była wykorzystana zgodnie z jej celem zakupu. Musi to być monitorowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – wskazuje poseł Robert Telus.

Projekt zmian zakłada również, że notariusze będą zobowiązani do przesyłania dokumentów dotyczących posiadania przez cudzoziemców udziałów w spółkach, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Poza tym zakłada wprowadzenie kar pieniężnych za nieterminowe przekazywanie wypisów z akt notarialnych.

Nowelizacja przygotowana przez resort spraw wewnętrznych jest konsekwencją zaleceń NIK, który obecnie obowiązujące przepisy określił jako niewystarczające do uzyskiwania pełnych informacji.

RIRM

drukuj