fot. twitter.com/MinSrodowiska

MŚ przedstawiło rekomendacje zmian w Prawie łowieckim

Zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować, czy możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z polowań bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego – to m.in. rekomendacje MŚ do noweli Prawa łowieckiego.

Ministerstwo poinformowało o rekomendacjach we wtorkowym komunikacie.

„Odnosząc się do odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych – Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by odległość ta wynosiła 150 m. od zabudowań. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań” – napisano w komunikacie.

Obecnie ta odległość wynosi 100 metrów od zabudowań i 500 metrów od miejsc, gdzie odbywają się zgromadzenia publiczne.

„Minister Środowiska proponuje również zmiany w kwestii wyłączania nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z nimi, obywatel miałby możliwość wyłączenia swojej nieruchomości bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego” – dodano.

PAP/RIRM

drukuj