fot. PAP/Jakub Kamiński

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe standardy opieki okołoporodowej

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowe standardy opieki okołoporodowej.  Dotychczasowe będą obowiązywały do końca tego roku.

Prace nad nowymi standardami opieki okołoporodowej trwały w Ministerstwie Zdrowia od kilku miesięcy. Nową wersję opracował zespół ekspertów, w skład którego wchodzili między innymi: ginekolodzy, anestezjolodzy, położne i organizacje pozarządowe. Nowe przepisy mają obowiązywać jako standardy organizacyjne, a nie medyczne, tak jak było do tej pory.

W nowych standardach opieki okołoporodowej znalazły się między innymi przepisy dotyczące ciąży, łagodzenia bólu porodowego oraz zasad organizacji pracy personelu w przypadkach trudnych, takich jak poronienie czy urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka.

Dzięki nowym przepisom kobiety podczas ciąży, porodu i w okresie połogu będą wiedziały jakie prawa im przysługują.

– Dzięki tym standardom kobieta będzie wiedziała, co ją czeka. Będzie wizyta przed porodem, zapozna się zarówno z położną, jak i miejscem, w którym będzie rodziła. Będzie wiedziała, jakie są możliwe standardy leczenia bólu w danym miejscu, w danym szpitalu. Czy jest dostępne znieczulenie czy inne formy; będzie miała pełną wiedzę i wybór; będzie mogła decydować o tym, jak chce rodzić, gdzie i w jakich warunkach – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zmiany wprowadzają likwidację obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży. Dotyczą także doprecyzowania przepisów, by pacjentka wybrała swoją położną jeszcze przed porodem oraz zakładają jednolitą edukację przedporodową i dodatkowe wsparcie psychologiczne.

– Istotną zmianą w stosunku do poprzednich standardów jest likwidacja przymusowej hospitalizacji w 41. tygodniu ciąży. To powodowało, że kobieta po ukończeniu 41. tygodnia ciąży do rozwiązania, często to miało miejsce w 42. tygodniu ciąży, była przymusowo hospitalizowana. To stwarza dodatkowy stres dla tej kobiety – dodała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Nowe przepisy adresowane są także do lekarzy i położnych oraz dyrektorów podmiotów leczniczych.

– Po pierwsze, dla lekarzy, położnych, którzy opiekują się kobietą ciężarną, kobietą rodzącą. W sposób jasny i konkretny są zdefiniowane zadania tych osób, w jaki sposób ma być sprawowana opieka nad kobietą ciężarną, w jakich warunkach winny odbywać się porody i w jaki sposób powinna również odbywać się opieka poporodowa w środowisku domowym – wskazała Józefa Szczurek-Żelazko.

Nowe standardy opieki okołoporodowej mają obowiązywać od 2019 roku. Do tego czasu obowiązują obecne przepisy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj