NIK: Ministerstwo kultury ograniczało środki prywatnym uczelniom

Resort kultury świadomie przez lata ograniczał dotacje niepublicznym uczelniom artystycznym – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Narusza to ustawę o systemie oświaty.

W latach 2011-2013 wszystkie tego rodzaju szkoły dostały mniej niż połowę przysługującej im kwoty. Placówki nie wiedziały, czy przyznane im sumy są prawidłowe, bo nie znały podstawy ani wynikających z niej stawek dotacji.

W tych latach minister powinien udzielić kwoty 130 mln takiej dotacji, natomiast udzielił 62 mln. Druga nieprawidłowość polegała na tym, że Centrum Edukacji Artystycznej nie kontrolowało, nie nadzorowało prawidłowości wykorzystywania tych dotacji – wyjaśnia Edward Lis, dyrektor delegatury NIK w Lublinie, która koordynowała kontrolę.

Koszty działań resortu kultury ponoszą rodzice, którzy z roku na rok muszą płacić coraz wyższe czesne za naukę w szkołach niepublicznych. W Polsce działa ponad 130 szkół tego typu. Uczy się w nich 6,5 tys. uczniów.

RIRM

drukuj