fot. lasy.gov.pl

Min. Środowiska na COP24: Polska wśród liderów zrównoważonej gospodarki leśnej

Polska jest jednym z liderów w prowadzeniu zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej – przekonywała w piątek w Katowicach wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Podkreśliła rolę lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla, a także znaczenie drewna jako surowca w gospodarce.

Rola lasów w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju to główny temat piątkowych seminariów w polskim pawilonie na Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach. Swoje osiągnięcia i plany w tej dziedzinie prezentują m.in. Lasy Państwowe – największa w Unii Europejskiej instytucja zarządzająca publicznymi lasami.

Główne tematy piątkowych debat – jak mówiła wiceminister Golińska – dotyczą zwiększania sekwestracji węgla przez ekosystemy leśne, produktów tworzonych z pozyskanego w lasach drewna oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej w leśnictwie. Wszystko to wpisuje się w walkę ze zmianami klimatu.

„Musimy zapewnić pochłanianie dwutlenku węgla i jego magazynowanie oraz coraz ściślej współpracować w tym zakresie i dzielić się swoimi doświadczeniami. W każdym z tych tematów Polska ma swoje osiągnięcia (…). Możemy i powinniśmy dzielić się naszą wiedzą o lasach” – podkreśliła Małgorzata Golińska, wskazując iż lasy są nie tylko ważnym elementem naszego życia, ale także ważnym tematem w ramach konwencji klimatycznej.

Wiceminister oraz uczestniczący w seminarium leśnicy podkreślali, że lasy, stanowiące blisko 30 proc. powierzchni kraju, są polskim dziedzictwem i dobrem narodowym.

„Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9 mln hektarów, co odpowiada lesistości na poziomie blisko 30 proc. Polska jednym z liderów w regionie jeśli chodzi o prowadzenie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Lasy są ważnym i rosnącym zasobem naturalnym w Polsce – leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew rocznie, co odpowiada liczbie ludności UE. W miejsce jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych drzew” – wyliczała Golińska.

Ze statystyk wynika, że od 1990 r. ilość pozyskiwanego w Polsce drewna podwoiła się – do obecnych ok. 39 mln m sześc.

„Co najważniejsze, stało się to bez uszczerbku dla zasobów leśnych w kraju, czego dowodem jest stały wzrost zasobów” – podkreśliła wiceminister, przypominając, iż prawie 40 proc. terenu Lasów Państwowych to obszary objęte ochroną w ramach sieci „Natura 2000”.

Lasy – podkreślali eksperci – dzięki dużym możliwościom wiązania dwutlenku węgla i wytwarzania masy drzewnej są ważnym magazynem węgla w biosferze. Jednak oprócz pochłaniania CO2, mogą też być istotnym źródłem jego emisji, kiedy zgromadzony w postaci materii organicznej węgiel zostaje uwolniony do atmosfery np. na skutek pożaru.

Przedstawiciele strony polskiej, uczestniczący w obradach COP24, podkreślają, że ochrona zasobów leśnych jest w ostatnich latach bardzo ważnym ogniwem polityki klimatycznej, dążącej do powtrzymania rosnącego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i tym samym zapobiegania zmianom klimatu.

„Nikt nie wyobraża sobie świata bez lasów. Bez prowadzenia zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz dbania o nie, możemy ich nie mieć. Lasy są potrzebne i środowisku, i klimatowi, i ludziom. Musimy tak prowadzić naszą gospodarkę leśną, aby przyszłe pokolenia mogły nadal cieszyć się z naszego skarbu narodowego” – podsumowała wiceminister środowiska.

PAP/RIRM

drukuj